SATOlle voitto Viikin Latokartanon tontinluovutuskilpailussa

12.4.2006

SATO-Rakennuttajat Oy on voittanut ehdotuksellaan ”Nappulat länteen” Viikin Latokartanon tonttien 36235/2 ja 36240/1 tontinluovutuskilpailun, jonka Helsingin kaupunki järjesti laatukilpailuna. Asuntojen hintapuite oli etukäteen määritelty ja hankkeeseen sovelletaan Hitas-menettelyä. Kaupunki kutsui kilpailuun 16 rakennuttajaa ja urakoitsijaa, joista kuusi jätti kilpailuehdotuksen. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 6.050 kerrosneliömetriä. Tonteille on suunniteltu 63 vapaarahoitteista rivitalo- ja ”kaupunkivilla”-asuntoa, joiden keskipinta-ala on 84 m2. Kohteen rakennustyöt on suunniteltu alkavaksi vuoden 2006 lopulla.

Voittaneen ehdotuksen SATO on suunnitellut yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy:n kanssa pääarkkitehtinä Jarmo Pulkkinen. Urakoitsijakumppanina on Palmberg-Urakoitsijat Oy.

Kilpailun arvosteluryhmä toteaa arvioinnissaan kysymyksessä olevan arkkitehtonisesti erittäin ansiokas ehdotus, jonka elävästi massoitellut, persoonalliset erillistalot kattosaunoineen sopivat hyvin kaupunkikuvallisesti tärkeään paikkaan puiston reunaan. Ehdotus on kokonaisuutena rikas ja monipuolinen, jonka erityisansiona ovat normaalin asuntotarjonnan yli saatavat yksilölliset ja muunneltavissa olevat, nykyaikaiset asuntoratkaisut.

Kilpailun arvosteluryhmään kuuluivat Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosaston nimeäminä tonttiasiamies Tuomas Kivelä, kiinteistövirasto, projektijohtaja Heikki Rinne, talous- ja suunnittelukeskus, projektipäällikkö Riitta Jalkanen, kaupunkisuunnitteluvirasto, projektipäällikkö Markku Siiskonen, kaupunkisuunnitteluvirasto ja projekti-insinööri Erkki Sarvi, talous- ja suunnittelukeskus. Tonttiosaston nimeämänä ammattijäsenenä oli arkkitehti Hannu Kiiskilä.

Lisätietoja:

SATO Oyj

aluejohtaja Pekka Häyhä, puh. 0201 34 4404, 040 525 1922
johtaja Jouko Kuusela, puh. 0201 34 4244, 0400 458 303