SATOn 75-vuotisjuhlavuoden arkkitehtuurikilpailu käynnistyy

25.6.2015

||
| - |
| Tavoitteena innovatiivinen, kestävän kehityksen mukainen asuintalo Asuntosijoitusyhtiö SATO järjestää 75-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi arkkitehtuurikilpailun yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Kilpailun kohteena on Helsingin Jätkäsaaressa Atlantinkadulla sijaitseva tontti. Kilpailulla haetaan uusia näkökulmia kestävän kehityksen mukaiseen asumiseen tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien valossa. Tontille toteutetaan SATO VuokraKoteja ja Hitas-omistusasuntoja. Tavoitteena on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, paikkaansa sopiva ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu. Kutsukilpailuun osallistuu kuusi arkkitehtitoimistoa Pohjoismaista ja Euroopasta: Archeus (FI), Helen & Hard (NO), Huttunen Lipasti Pakkanen Architects (FI), JDS / Julien De Smeds Architects (DK, BE, CN), SeARCH (NL), Tham & Videgård Arkitekter (SE). Liiketoimintajohtaja Pasi Suutari SATOsta: - Haluamme kunnioittaa kilpailulla SATOn hienoa historiaa innovatiivisten asumisratkaisujen toteuttajana. Mukaan otettiin rohkeita monipuolisia suunnittelijoita, joilta voimme odottaa tuoreita näkökulmia tulevaisuuden asumisen suunnittelussa. - Rakennuksen ulkonäön suhteen arkkitehtien luovuudelle annetaan tilaa asemakaavan puitteissa. Erityisen mielenkiintoista on nähdä, miten kilpailun osallistujat toteuttaisivat tontin koilliskulmaan kaavoitetun korttelin muita rakennuksia korkeamman, 12-kerroksisen osan. Kilpailu alkaa 1.7. ja päättyy 2.10. Tuomaristoon kuuluu Helsingin kaupungin ja SATOn edustajien lisäksi professori Markku Hedman ja SAFAn edustajana arkkitehti Anna Brunow. Alustavan aikataulun mukaan tuomariston työ päättyy 13.11.2015 mennessä. Kilpailun tulokset julkistetaan erillisessä julkistamistilaisuudessa, jonka jälkeen ehdotukset ja palkintolautakunnan laatima pöytäkirja asetetaan näytteille SATOn verkkosivuilla www.sato.fi. Kilpailun tulos julkaistaan myös Arkkitehtiuutisissa ja SAFA:n internetsivuilla www.safa.fi. Kohteen toteutuksen suunnittelu on tarkoitus aloittaa välittömästi kilpailun ratkettua. LIITE (tiedotteen lopussa): Havainnekuva alueesta Lisätietoja: SATO Oyj Pasi Suutari, p. 0201 34 4008 ja 040 504 4292 |
| Liitteet: Arkkitehtuurikilpailu_LIITE.pdf |