SATOn asiakastyytyväisyys nousuun, sähkön ja lämmön kulutus laskivat

9.2.2017

SATO Oyj, Lehdistötiedote, 9.2.2017 klo 15.35

Vuosikertomus tuo esiin asiakaspalvelun ja yritysvastuun onnistumiset

SATOn vuoden 2016 vuosikertomus täydentää viimeviikkoisen tilinpäätöstiedotteen talouslukuja nostaen esiin satolaisten arjen tekemisen ja onnistumiset. Yhä parempaan asiakaspalveluun pyrkiminen tuottaa tulosta ja asukkaat ovat entistä halukkaampia suosittelemaan SATOa asunnontarjoajana: asukkaiden nettosuositteluhalukkuus parani kaksi prosenttiyksikköä. Myös energiansäästössä päästiin hyviin lukemiin, sillä sähkön ominaiskulutus laski yhdellä ja lämmön ominaiskulutus 3,3 prosentilla.

 
- Uudistimme strategiamme ja nostimme asiakasvetoisuuden kaiken tekemisemme ytimeen, kertoo SATOn toimitusjohtaja Saku Sipola. - Jalkauduimme entistä aktiivisemmin asukkaidemme keskuuteen talotreffeillä, asuntotarkastusten yhteydessä, puhelimitse ja erilaisissa asiakastilaisuuksissa, joista suurimpaan perhetapahtumaan osallistui noin 1 000 asiakastamme.

SATO aloitti viime vuonna uuden asiakaspalvelumallin suunnittelun. Kuluvana keväänä yhtiö ottaa isännöinnin takaisin osaksi omaa tekemistään perinteisestä isännöinnistä poikkeavalla palveluotteella.

- Haluamme mullistaa asumisen, tarjota asiakkaillemme enemmän kuin seinät. Uuden palvelumallin myötä pidämme asiakkaasta entistä parempaa huolta, Sipola sanoo.

SATO onnistui myös ympäristötavoitteissaan. Asuintalojen energianhallinnan prosessien kehittäminen, asukkaiden kannustaminen energiansäästöön, tuulisähköön siirtyminen ja talojen automaatiojärjestelmien parantaminen tuottivat tulosta: sähkön ominaiskulutus laski prosentin ja lämmön peräti 3,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

- Vertailemme vastuullisuustyötämme muihin alan toimijoihin osallistumalla GRESBin (Global Real Estate Sustainability Benchamark) vuosittaiseen vastuullisuusarviointiin, Sipola lisää. - Viimeisimmässä arvioinnissa uusimme Green Star -tunnustuksen, olimme pohjoismaisista listaamattomista asuntosijoittajista paras viidestä ja maailmanlaajuisesti 65 osallistuneesta asuntosijoittajasta yhdeksänneksi paras.

- Tutkimme viime vuonna entistä tarkemmin myös toimintamme sosiaalisia vaikutuksia, Sipola jatkaa. - Koko toimittajaverkostomme työllistävä vaikutus on aiemmin arvioimaamme suurempi, lähes 3 300 henkilötyövuotta, ja yli 3 400 kun otamme oman henkilöstömme mukaan lukuun. Esimerkiksi peruskorjauksissa rakennustyömaan välittömien vaikutusten lisäksi toiminnallamme on välillisiä vaikutuksia mm. rakennustuoteteollisuudessa ja rakentamisen palveluissa.

SATOn vuosikertomus ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa ainoastaan verkkovuosikertomuksena ja on samalla vastuullisuusraportti. Jos olet paperiversion ystävä, saat tulostettua kertomuksen kokonaisena tai koottua haluamistasi osista kompaktin kokonaisuuden pdf-dokumentiksi.

Tutustu vuosikertomukseen: http://reports.sato.fi/vuosikertomus2016

Lisätietoja:

SATO Oyj
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 0201 34 4001 ja 040 551 5953

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 25 300 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 318,0 miljoonaa euroa, liikevoitto 267,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 219,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,4 miljardia euroa.