SATOn hallituksen järjestäytyminen

18.3.2010

SATO Oyj:n yhtiökokous 4.3.2010 valitsi Juha Laaksosen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiön hallitus 18.3.2010 valitsi keskuudestaan Raimo Lindin jatkamaan SATO Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana.

Lisäksi hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi edelleen Juha Laaksosen ja jäseniksi Jorma Kuokkasen sekä Timo Hukan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Raimo Lind ja jäsenenä Esko Torsti. Uudeksi jäseneksi valiokuntaan nimitettiin Vesa Immonen.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Talousjohtaja Esa Neuvonen, puh. 0201 34 4005, 040 500 1003