SATOn hallituksen järjestäytyminen

18.3.2009

SATO Oyj:n yhtiökokouksessa 5.3.2009 valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Juha Laaksonen.

Yhtiön hallitus valitsi 18.3.2009 keskuudestaan Raimo Lindin jatkamaan SATO Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana.

Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi edelleen Juha Laaksosen ja jäseniksi Jorma Kuokkasen sekä Timo Hukan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Raimo Lind ja jäseninä Asko Salminen sekä Esko Torsti.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Talousjohtaja Esa Neuvonen, puh. 0201 34 4005, 040 500 1003

SATO on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 000 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. SATOn sijoitusomaisuuden käypä arvo on noin 1,4 miljardia euroa. Asuntokantaa kehitetään aktiivisesti vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita ylläpito- ja korjaustoimin sekä investointi- ja realisointitoiminnalla. Viiden viimeisen vuoden aikana investointien määrä on ollut keskimäärin 100 miljoonaa euroa ja realisointien määrä noin 34 miljoonaa euroa vuodessa. SATO myös rakennuttaa uusia asuntoja konsernin sijoitusasunnoiksi ja myytäväksi. Yhtiön suurimmat omistajat ovat suomalaisia työeläke- ja vakuutusyhtiöitä. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 232,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 70,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 27,4 miljoonaa euroa.