SATOn hallitus päätti merkintäoikeusannista

9.5.2016

SATO Oyj, Yhtiötiedote, 9.5.2015 klo 13.15

SATO Oyj:n hallitus on päättänyt toteuttaa 3.3.2016 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella maksullisen merkintäetuoikeusannin, jossa osakkeenomistajille tarjotaan merkittäväksi enintään
5 084 184 kappaletta SATO Oyj:n uusia osakkeita, mikä vastaa noin 9,06 % yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä osakeannin jälkeen.

Toimitusjohtaja Saku Sipola: 

- SATO investoi voimakkaasti vuokra-asuntoihin Suomen kasvukeskuksissa. Kaksi merkittävää hankintaa toteutui huhtikuussa, kun ostimme yhteensä noin 2 300 vuokra-asuntoa. Meillä on myös rakenteilla noin 1 200 vuokra-asuntoa. Nyt päätetyn osakeannin tavoitteena on vakaan pääomarakenteen ja monipuolisten rahoituslähteiden ylläpitäminen. Pitkällä tähtäimellä tavoitteenamme on jatkaa omavaraisuusasteen vahvistamista. 

Osakeannin keskeiset ehdot ovat seuraavat:

  • Merkintäetuoikeus on jokaisella SATO Oyj:n osakkeenomistajalla, joka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 11.5.2016.
  • Jokainen osakkeenomistaja on oikeutettu merkitsemään yhden (1) osakkeen omistamaansa kymmentä (10) vanhaa osaketta kohden ("Ensisijainen merkintäoikeus").
  • Lisäksi Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla osakkeita merkinnyt osakkeenomistaja on oikeutettu merkitsemään Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla merkitsemättä jääneitä osakkeita ("Toissijainen merkintäoikeus").
  • Merkintähinta on 19,53 euroa/osake, yhteensä enintään noin 99 294 114 euroa.
  • Merkintäaika alkaa 17.5.2016 klo 8.30 ja päättyy 10.6.2016 kello 16.00 (Suomen aikaa).
  • Osakeannin alustava tulos julkistetaan arviolta 17.6.2016.
  • Jos osakkeenomistajat eivät ole merkinneet kaikkia osakkeita Ensisijaisen ja Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella, hallitus voi tarjota merkittäviksi muille osapuolille merkitsemättä jääneitä osakkeita. Jos hallitus päättää edellä mainitulla tavalla tarjota merkitsemättä jääneitä osakkeita, merkintäaika näille merkinnöille päättyy viimeistään 2.9.2016.
  • Ensisijaisen ja Toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkityt uudet osakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin arviolta 30.6.2016 mennessä.
  • Osakeannissa annetut uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muihin osakkeenomistajien oikeuksiin kaupparekisteriin merkitsemispäivästä alkaen.

Kun merkintäaika alkaa, merkintäoikeuksia ei kirjata osakkeenomistajien arvo-osuustileille. Osakkeenomistaja ei ole oikeutettu siirtämään Ensisijaista ja Toissijaista merkintäoikeuttaan.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001 tai 040 551 5953
Lakiasiainjohtaja Riitta Salo, p. 201 34 4040 tai 0400 423 170

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 400 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,8 miljardia euroa.

Vastuunrajoitus
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa SATO Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.