SATOn liiketoimintajohtajien vastuualueita täsmennettiin

20.9.2011

Asuntosijoitusyhtiö SATOn liiketoimintajohtajien Tuula Entelä ja Pasi Suutari vastuualueet on täsmennetty. Alueellinen vastuunjako säilytettiin, mutta lisäksi toiminnallisia kokonaisuuksia on keskitetty.

Tuula Entelä vastaa edelleen Helsingin seudun ja Pietarin liiketoiminnasta. Lisäksi 1.10. alkaen hän vastaa konserninlaajuisesti sijoituskiinteistöjen elinkaarihallinnasta sekä energia- ja ympäristöasioista. Näistä Entelälle raportoi asunto-omaisuusyksikön johtaja Juha-Pekka Järvenpää.

Pasi Suutari vastaa Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän seutujen sekä Lahden ja Hämeenlinnan liiketoiminnasta. Lisäksi hän vastaa konserninlaajuisesti hankintatoimesta sekä 1.10. alkaen uudis- ja peruskorjausprojekteista. Projektien toteuttamisesta Helsingin seudulla Suutarille raportoi johtaja Jouko Kuusela.

Liite: SATOn organisaatio (.pdf)

Lisätietoja:

SATO Oyj
Liiketoimintajohtaja Tuula Entelä
p. 0400 612 914
Liiketoimintajohtaja Pasi Suutari
p. 040 504 4292