SATOn organisaatiorakenne 18.2.2016 alkaen

19.2.2016

||
| - |
| SATOn organisaatio on rakennettu toimimaan nopeammin ja joustavammin muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja Saku Sipola: - Nostamme asiakkuuskokemuksen voimakkaasti toimintamme ytimeen huolellisen kiinteistönpidon rinnalle. Uskon vuokra-asuntomarkkinan muutoksen edellyttävän palveluntarjoajilta aiempaa aktiivisempaa asiakassuhteiden hoitamista ja parempaa palvelua. Vastaamme kehitykseen kokoamalla yhteen nämä toiminnot koko maan kattavasti. Markkinoinnin ja viestinnän kehittyvä rooli tukee asiakassuhteiden vahvistamista uusilla palvelumalleilla ja lisääntyvällä asiakasdialogilla. -  Vuonna 2015 vuokra-asuntoinvestointiemme arvo oli noin 250 miljoonaa euroa. Investointitoimintamme jatkuu samalla tasolla ja haemme aktiivista roolia vuokra-asuntoportfolioiden hankkimisessa sekä kehitämme asuntokantaamme myös realisoinnein. Hankekehityksessä etsimme uusia mahdollisuuksia yhdessä kumppanien ja kaupunkien kanssa. Toimintaympäristön muutoksen nopeutuminen edellyttää aktiivista liiketoiminnan kehittämistä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamista ja tutkimista. Organisaation vastuualueet on jaettu seuraavasti: Investoinnit -liiketoimintaa johtaa liiketoimintajohtaja Antti Aarnio. Hänen vastuulleen kuuluvat vuokra-asuntoinvestoinnit ja -realisoinnit, hanke- ja kiinteistökehitys, design sekä projektit. Asuntoliiketoiminta vastaa asuntojen vuokrauksesta ja ylläpidosta, asiakaspalvelusta sekä alueyksiköiden toiminnasta. Yksikköä johtaa toistaiseksi oman toimensa ohella liiketoimintajohtaja, toimitusjohtajan sijainen Tuula Entelä. Perustetun Liiketoiminnan kehitys -yksikön johtaja on Tuula Entelä, joka vastaa strategisesta kehityksestä, prosessikehityksestä, innovaatiotoiminnasta, uusista liiketoiminnoista sekä SATO HotelliKoti-toiminnasta ja Pietarin liiketoiminnasta. Markkinoinnista, asiakkuuksien kehittämisestä ja viestinnästä sekä mediasuhteista vastaa asiakkuus- ja viestintäjohtaja Monica Aro. Talous- ja rahoitusasioista, ICT-toiminnasta sekä hankintatoiminnasta vastaa talousjohtaja Esa Neuvonen. SATOn johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi edellä mainitut johtajat. Lisätietoja: Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 0201 34 4001 tai 040 551 5953 |