SATOn pääkonttorille Green Office -merkki

19.2.2024

SATOn pääkonttori Helsingissä on saanut Green Office -merkin, joka on ympäristöjärjestö WWF:n Suomessa kehittämä ja ylläpitämä ympäristöjärjestelmä. Merkki osoittaa SATOn halun sitoutua kestävään kehitykseen ja pitkäkestoisiin vastuullisuustavoitteisiin.

Green Office toimii tärkeänä apuvälineenä SATOn pääkonttorin ympäristöjohtamisessa. Sen avulla olemme rakentaneet toimistollemme räätälöidyn ohjelman, jonka tavoitteena on pienentää työpaikkamme hiilijalanjälkeä ja käyttää luonnonvaroja säästeliäästi.

"Päätimme hakea Green Office -merkkiä, koska ohjelma on kokonaisvaltainen ympäristöjohtamisen työkalu. Siinä huomioidaan kattavasti muun muassa kierrättämisen, vedenkulutuksen ja sähkönkäytön osa-alueet. Eri palveluntarjoajien kuten ravintolapalveluita ja siivoustyötä tekevien työ ja heidän käyttämänsä tuotteet ovat myös mukana arvioinnissa.", toteaa ohjelman vastuuhenkilö palvelupäällikkö Riikka Korhonen.

Sitoudumme edistämään ympäristöohjelmaa jatkossakin erilaisilla kampanjoilla ja tietoiskuilla. Green Office -työtä arvioidaan tulevaisuudessa vuosittain ja merkin käyttöön oikeuttava tarkistus tehdään SATOn pääkonttorille kolmen vuoden välein.

SATO julkaisee vuosittain kokonaisvaltaisen vastuullisuusraportin, jossa kerrotaan yhtiön toimenpiteistä eri vastuullisuuden osa-alueilla.

Lisätietoja:

Riikka Korhonen, palvelupäällikkö, SATO Oyj, puh. 020 134 4336

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sato.fi

Mediatiedustelut:

Viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja, SATO Oyj, puh. 0400 773 181

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa yli 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. www.sato.fi