SATOn talousjohtaja Esa Neuvonen jättää yhtiön

5.9.2016

SATO Oyj, Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus, 5.9.2016 klo 11.45

Esa Neuvonen, joka aloitti SATOn palveluksessa vuonna 2009, jättää yhtiön siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen.

Toimitusjohtaja Saku Sipola:

"Esalla on ollut talousjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä merkittävä rooli SATOn kehittymisessä yhdeksi Suomen johtavista asuntosijoittajista ja vuokra-asuntojen tarjoajista. SATO on kasvanut voimakkaasti ja ollut Suomen suurin asuntoinvestoija 2000-luvulla. Yhtenä voimakkaan kasvun edellytyksenä on ollut SATOn rahoituspohjan monipuolistaminen ja kansainvälistyminen."

"Kiitämme Esaa hänen työpanoksestaan yhtiössä ja toivotamme hänelle menestystä tulevissa tehtävissä."

SATO aloittaa uuden talousjohtajan haun välittömästi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001 ja 040 551 5953

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa oli Q2/2016 lopussa yhteensä noin 25 400 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,2 miljardia euroa (Q2/2016).