Senaatti-kiinteistöt, SATO ja Rakennus-Otava allekirjoittivat esisopimuksen kiinteistökaupasta

21.5.2008

SATO Oyj ja Rakennus-Otava Oy ovat yhdessä allekirjoittaneet Senaatti-kiinteistöjen kanssa esisopimuksen kiinteistökaupasta, joka koskee Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen omistamaa tonttia Jyväskylän keskustassa osoitteessa Vapaudenkatu 8. Tontin pinta-ala on 7 606 neliömetriä, ja se on tällä hetkellä yleisten rakennusten tonttina. Sopijapuolten tavoitteena on saada tontille asemakaava-muutos, joka mahdollistaisi tontille asuntorakennusoikeutta 9 000 - 11 000 neliömetriä. Tontilla sijaitsevissa rakennuksissa toimii tällä hetkellä kansainvälinen kiinteistöalan peruspalveluita tuottava yritys, joka siirtää toimintansa muualle. Heikkokuntoiset rakennukset ovat jäämässä vaille käyttöä.

Tontilla sijaitsevat rakennukset omistaa Rakennus-Otava Oy, jolle Senaatti-kiinteistöt on vuokrannut tontin 30.4.2015 asti. Valtiolla ei ole tulevaisuudessa käyttöä tontille, joten se on tarkoituksenmukaista myydä.

Tontti sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla lähestyttäessä Jyväskylän kaupungin ydinkeskustaa etelästä päin. Alueelle on tarkoitus toteuttaa huolellisella suunnittelulla korkeatasoista arkkitehtuuria, joka huomioi tontilla sijaitsevat vanhat rakennukset ja niihin liittyvät suojelutavoitteet. Suunnittelussa otetaan huomioon myös alueen muuttuvat liikennejärjestelyt ja lähiympäristön kuuluisien arkkitehtien, kuten Viwi Lönnin, työnjälki.

Rakentamaan alueella toivotaan päästävän vuonna 2010.

Lisätietoja:

SATO, aluejohtaja Risto Junnila, p. 0500 643 121

Rakennus-Otava Oy, tekninen johtaja Juha-Pekka Eskola, p. 0400 381 953

Senaatti-kiinteistöt, johtaja Heikki Laitakari, p. 040 729 2183

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tuottaa ja tarjoaa tilapalveluja ensisijaisesti valtiohallinnon asiakkaille. Toimitilojen vuokraus, investoinnit, kiinteistövarallisuuden kehittäminen ja hallinta muodostavat palvelujen perustan. Toiminta perustuu yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan, hyvään palveluun, pitkäaikaisiin asiakkuuksiin ja kumppanuuteen. Tavoitteenamme on olla luotettava kumppani ja ratkaisujen tuottaja asiakkaidemme toimitila- ja palvelutarpeissa. http://www.senaatti.fi/

SATO on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. Asuntokantaa kehitetään aktiivisesti vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita ylläpito- ja korjaustoimin sekä investointi- ja realisointitoiminnalla. SATOn omistuksessa on noin 23 000 asuntoa käyviltä arvoiltaan yhteensä noin 1,3 miljardia euroa. SATO on myös Suomen kokenein asuntorakennuttaja: noin kymmenen prosenttia Suomen asuntokannasta on SATOn rakennuttamaa. Asuntorakennuttaminen keskittyy omistusasuntotuotantoon ja SATOn omien vuokra-asuntokohteiden rakennuttamiseen. Yhtiön suurimmat omistajat ovat suomalaisia työeläke- ja vakuutusyhtiöitä. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 265,9 miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 34,3 miljoonaa euroa. http://www.sato.fi/

Rakennus-Otavan kotipaikka on Jyväskylä. Toimialueena on Jyväskylä ympäristökuntineen sekä pohjoinen Keski-Suomi. Rakennus-Otava Oy on perustettu 1987 ja on vuodesta 1990 alkaen kuulunut Lemminkäinen konserniin. Toimintamme kattaa talonrakentamisessa uudisrakennus- ja korjaustoiminnan sekä vapaarahoitteisten asuntojen ja liike- sekä teollisuusrakennusten perustajaurakoinnin. Yrityksellämme on käytössä SFS-EN ISO 9001: 2000 sertifioitu laatujärjestelmä. http://www.rakennusotava.fi/