Tarpilan alueen kehittäminen

21.12.2006

Kangasalan kunta ja SATO-Rakennuttajat Oy suunnittelevat yhteistyössä mittavaa aluerakentamishanketta kuntakeskuksessa.

Kirkkoharjun etelärinteen keskeinen ja maisemallisesti komea sijainti mahdollistavat edustavan ja houkuttelevan asuinpaikan luomisen, joka soveltuu kaikkien ikäluokkien asuinalueeksi. Keskustan palvelut, koulut, päiväkodit, liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ovat kävelyetäisyydellä. Alueen asukasmäärän kasvattamisella varmistetaan kuntakeskuksen elinvoimaisuus ja palvelujen pysyvyys.

Tavoitteena on elävä, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen kokonaisuus, joka sovitetaan massoittelun, värityksen ja korkeuksien osalta hallitsevaan harjumaisemaan. Suunnittelualueena ovat Tarpilan koulukiinteistön lisäksi siihen rajoittuvat, pääosin rakentamattomat maa-alueet.

Kohteen suunnittelu aloitetaan asemakaavan etenemisen myötä ja asuntojen rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Rakentaminen ja liikennejärjestelyt ratkaistaan kaavaprosessin yhteydessä. Tässä yhteydessä ratkaistaan myös Kirkkoharjun koulun piha- ja liikennejärjestelyt. Tontille tulee yhteensä noin 100-120 korkeatasoista omistusasuntoa. Autopaikat sijoitetaan maanalaiseen pysäköintihalliin. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan heti alueen kaavan tultua lainvoimaiseksi.

Lisätietoja:

SATO-Rakennuttajat Oy
Aluejohtaja Kari Koponen, puh. 03 3141 0466, gsm 0400 386 271

Kangasalan kunta
Tekninen johtaja Paavo Nikkanen, puh. 03 377 7341, gsm 050 550 9070