Tilinpäätöstiedote 2007

13.2.2008

SATOn kasvu jatkuu

SATO saavutti hyvän tuloksen vuonna 2007 ja investoi voimakkaasti sekä asuntoihin että tontteihin. SATO jatkaa kasvuaan päätetyn strategian mukaisesti. Investoinnit kohdennetaan pääasiassa pääkaupunkiseudulla oleviin vuokra- ja senioriasuntoihin ja asuntosijoitustoimintaa Pietarissa lisätään.

YHTEENVETO VUODESTA 2007
- konsernin liikevaihto oli 265,9 (1.1. - 31.12.2006: 284,4) milj. €
- voitto ennen veroja oli 34,3 (42,6) milj. €
- oman pääoman tuotto oli 12,4 (16,6) %
- sijoitetun pääoman tuotto oli 7,2 (7,0) %
- osinkoesitys 0,36 €/osake, 16,0 milj. €

Asuntosijoitus
- asuntokanta vuoden lopussa 22 387 asuntoa, 1 060 milj. €
- asuntokannan käypä arvo 1 225 milj. € (arvoero 164,3 milj. €)
- investoinnit kotimaassa yhteensä 101,4 milj. €
- investoinnit Pietarissa 28,3 milj. €, lisäksi hankintasopimuksia 13,7 milj. €
- realisoinnit 23,2 milj. €
- korjaustoiminta 32,6 milj. €
- taloudellinen vuokrausaste 97,1 % ja vaihtuvuus 30,7 %

Asuntorakennuttaminen
- valmistuneita asuntoja 736, joista omistusasuntoja 384
- rakenteilla 619 omistusasuntoa
- uusia tonttihankintoja 37 milj. €, noin 95 000 k-m2
- tonttivaranto vuoden lopussa noin 5 000 asunnolle

Lue koko tiedote (.pdf) »

Tilinpäätösinfo »