Toivelista kuntapäättäjille: Lompakolle sopivaa asumista riittävällä kaavoituksella, täydennysrakentamisella ja innovaatioiden ilmapiirillä

5.4.2017

SATO Oyj, lehdistötiedote, 5.4.2017 klo 11.55

Asuntosijoitusyhtiö SATO toivoo, että uudet kuntapäättäjät varmistavat riittävän ja sallivan kaavoituksen, satsaavat täydennysrakentamiseen sekä edistävät innovatiivisuuden ilmapiiriä kaupunkirakentamisessa. Yhtiön mukaan nämä kolme asiaa auttavat riittävän asuntokannan ja sitä kautta kuluttajien lompakolle sopivan asumisen rakentamisessa.

 
-Asuntopoliittinen keskustelu kunnallisvaalien alla on ollut tervettä ja rakentavaa. Kaikki tietävät, että Suomen kasvukeskuksiin on VTT:n maltillisenkin skenaarion mukaan rakennettava noin 600 000 asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Tällä hetkellä suunta on hyvä ja jatkossakin on varmistettava, että asuntorakentaminen ei hiivu ja muodostu kaupungistumisen tulpaksi, SATOn toimitusjohtaja Saku Sipola painottaa.

Sipolan mukaan vauhdin ylläpitämiseen tarvitaan myös uusia, konkreettisia keinoja. Riittävä ja salliva kaavoitus, täydennysrakentamiseen panostaminen sekä innovatiivisuuden ilmapiirin luominen ovat Sipolan mielestä niistä tärkeimpiä.

- Kuluttajat tarvitsevat lompakolleen sopivaa asumista. Tehokkain keino vaikuttaa tähän on riittävä ja aiempaa sallivampi kaavoitus, joka varmistaa riittävän asuntotarjonnan. Asemakaavat ovat pitkään voimassa olevia juridisia asiakirjoja, jotka ovat muuttuneet liian yksityiskohtaisiksi ja siksi vanhenevat nopeasti. Yksityiskohtaisuudesta seuraa paitsi kallista rakentamista myös kallis prosessi, koska kaavat laaditaan lukuisine selvityksineen useaan kertaan.

 
Toisena keskeisenä ratkaisuna Sipola näkee täydennysrakentamisen, joka tukeutuu olemassa olevaan infraan eli on ekologista, vähentää kuntien infrainvestointeja ja kasvavan asukasmäärän myötä parantaa alueen palveluja.

-Osa kaupungeista on poistamassa täydennysrakentamiskorvauksen vuokratonttien haltijoilta, jolloin yhteisöillä ei ole intressejä tehostaa alueensa käyttöä, Sipola sanoo.

Sipolan mukaan kolmas tärkeä asia on innovatiivisuuden ilmapiirin edistäminen.

- Monet haasteet, kuten autopaikkojen määrän joustavuus, ovat ratkaistavissa kaavoitusvaiheessa. Kun autoistuminen vähenee kaupunkien hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella, samalla yksityisautojen määrä vähenee tulevaisuudessa. Ratkaisu voi olla vaikkapa kortteleittain toteutettavat, laadukkaat paikoitustalot, jotka myöhemmin muunnetaan tai tilalle rakennetaan asuntoja. Tällainen ratkaisu on joustavampi ja innovatiivisempi kuin pihakansien alle rakennettavat kalliit ja asuntojen hintaa nostavat paikoitushallit, joille ei jatkossa ole mitään käyttöä.

Sipola uskoo, että nykyisin uudet innovaatiot usein torpataan kaavoitusvaiheessa ainoastaan, koska tiettyjä ratkaisuja ei ole aiemmin toteutettu.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001 tai 040 551 5953
Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja, p. 0201 34 4497 ja 050 441 4221

 
www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 25 300 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 318,0 miljoonaa euroa, liikevoitto 267,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 219,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,4 miljardia euroa.