VR:n Turun konepaja-alueen asemakaavallinen arkkitehtuurikilpailu ratkaistu

31.8.2006

Kilpailutyöt esillä 4.9.– 8.9.2006

Turun Kaupungin, VR-Yhtymä Oy:n, Palmberg TKU Oy:n ja SATO-Rakennuttajat Oy:n järjestämä, VR:n Turun konepaja-aluetta koskenut asemakaavallinen kutsukilpailu tuotti kuusi korkeatasoista ehdotusta. Selkeää voittajaehdotusta kilpailussa ei kuitenkaan löytynyt, vaan ensimmäinen palkinto jaettiin kahden ehdotuksen kesken.

Arkkitehtuurikutsukilpailu koski uutta kaupunginosaa, joka käsittää VR:n Turun konepaja-alueelle laaditun osayleiskaavaluonnoksen kerrostalovaltaiset asuntoalueet, keskustatoimintojen alueen ja niiden väliset katualueet sekä Köydenpunojankadun uuden linjauksen suojaviheralueineen. Kilpailuehdotusten sisäänjättöaika päättyi 16.6.2006.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää Turun kaupunkirakenteessa keskeisesti sijoittuvalle, pääosin rakentamattomalle n. 12 ha:n konepaja-alueelle arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja ympäristön vahvuudet ja haittatekijät huomioon ottava ratkaisu, jolle laadittava asemakaava voisi perustua.

Kutsukilpailuun osallistuivat:

Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy, Turku
Arkkitehtitoimisto Neva Oy, Tampere
Arkkitehtitoimisto Nurmela – Raimoranta – Tasa Oy, Helsinki
Schauman Arkkitehdit Oy, Turku
Arkkitehtitoimisto – Arkitektbyrå SIGGE Oy, Turku
CEJ-Arkkitehdit Oy, Helsinki

Kilpailun järjestäjien edustajista ja kutsuttujen valitsemasta arkkitehtiedustajasta (SAFA) koostunut palkintolautakunta kuuli ulkopuolisia asiantuntijoita mm. rakennus- ja kunnallisteknisten kustannusten arvioimiseksi.Myös liikennejärjestelyiden toimivuudesta ja asuntojen myytävyydestä kuultiin asiantuntijoita.

Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja näytteillepano
Kuudesta kilpailuun jätetystä ehdotuksesta ei löytynyt selvää voittajaa, joten palkintolautakunta päätti jakaa ensimmäisen palkinnon kahdelle ehdotukselle. Ne olivat nimimerkit ”Arboria” ja ”Apaja”. Ensinmainitun tekijä on Arkkitehtitoimisto Nurmela, Raimoranta, Tasa Oy Helsingistä. Myös ”Apajan” taustalla on helsinkiläinen arkkitehtitoimisto CEJ Arkkitehdit. Tekijät ovat arkkitehdit Vesa Jäntti, Tom Cederqvist ja Patrick Eriksson.

Palkintolautakunta suosittaa jatkotoimeksiantoa molemmille toimistoille. Jatkotyössä molempien ehdotuksien hyviä ominaisuuksia tulee kehittää siten, että alueelle saadaan kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen ja mitoituksellisesti toimiva ratkaisu asemakaavoituksen pohjaksi. Jatkotyössä voidaan myös hyödyntää muiden ehdotusten aiheita ja ajatuksia tekijänoikeuslain mukaisesti.

Ehdotukset sekä palkintolautakunnan pöytäkirja ovat yleisön nähtävillä VR Turun Konepajan tiloissa, Köydenpunojankatu 14:ssä 4.9. – 8.9.2006 päivittäin klo 12.00 – 14.00.

Lisäksi työt ovat esillä Turun kaupungin kotisivuilla www.turku.fi kohdassa Kaavoitus ja rakentaminen > Kaavahaku, asemakaavat (hakusanaksi konepaja).

Lisätietoja kilpailusta antavat palkintolautakunnan sihteeri Tapio Keiramo (p. 020 715 8821, s-posti: tapio.keiramo@palmberg-tku.fi) ja kaavoitusarkkitehti Christina Hovi (p. 2624 210, s-posti: christina.hovi@turku.fi)

Turussa, 31. päivänä elokuuta 2006
Palkintolautakunta