Omistajat ja osinkopolitiikka

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2022

Taulukko SATOn osakkeenomistajista 30.9.2022

Osinkopolitiikka

Vuosittaiset osingot ovat markkinatilanteesta, investointitasosta, omavaraisuusasteen kehityksestä ja luototusasteesta riippuen korkeintaan 40 prosenttia operatiivisesta kassavirrasta.

Yhtiökokous 24.3.2022 päätti, että SATO Oyj jakaa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,50 euroa osakkeelta.