Omistajat ja osinkopolitiikka

Suurimmat osakkeenomistajat 28.2.2024

Osinkopolitiikka

Vuosittaiset osingot ovat markkinatilanteesta, investointitasosta, omavaraisuusasteen kehityksestä ja luototusasteesta riippuen korkeintaan 40 prosenttia operatiivisesta kassavirrasta.

Yhtiökokous 23.3.2023 päätti, että SATO ei jaa osinkoa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Vuoden 2023 osingosta päätetään yhtiökokouksessa 2024.