Tilintarkastajat

SATO Oyj:llä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajana tilikaudella 1.1.-31.12.2023 toimii Deloitte Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisössä toimii Aleksi Martamo, KHT.