Antti Asteljoki jättää tehtävänsä SATOn asuntoliiketoiminnasta vastaavana johtajana, Antti Aarnio nimitetty tehtävään

4.2.2020

SATO Oyj pörssitiedote 4.2.2020 klo 8.15

SATO Oyj:n asuntoliiketoiminnan johtaja Antti Asteljoki on irtisanoutunut ja jättää tehtävänsä 4.2.2020 lähtien. Yhtiön asuntoliiketoiminnan johtajaksi on nimitetty myös investointiliiketoiminnasta vastaava johtaja Antti Aarnio. Aarnio aloittaa tehtävässään heti.

”Kiitämme Antti Asteljokea hänen panoksestaan SATOssa viimeisten neljän vuoden aikana. Erityisesti hänen johtamansa Asiakas ensin -strateginen ohjelma on luonut SATOlle merkittävää kilpailuetua ja erinomaisia tuloksia”, Rahi sanoo.

”Olen todella viihtynyt SATOssa ja haluan kiittää jokaista satolaista sitoutuneisuudesta vaativiin tavoitteisiimme ja niiden saavuttamiseen. Yhtiön on hyvä jatkaa tästä kohti seuraavaa kehitysvaihetta”, Astejoki toteaa. ”Olen lupautunut toimimaan toimitusjohtajan tukena kevään aikana.”

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Sharam Rahi, p. 0201 34 4001
www.sato.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy, tärkeimmät tiedotusvälineet, www.sato.fi

S_ATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 25 900 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa._

_Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.
_
SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 290 miljoonaa euroa, liikevoitto 273 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 231 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo oli noin 3,9 miljardia euroa.