Kahdeksan SATOn kotitaloa lisää Ostavastuullisesti.fi -sivustolle

14.12.2023

Ansaritie 1 A Helsingissä.

Kahdeksan peruskorjattua SATOn kotitaloa hyväksyttiin Ostavastuullisesti.fi-sivustolle. SATO on toistaiseksi ainoa mukana oleva vuokra-asumisen toimija.

Ostavastuullisesti.fi sivustolle valittiin lokakuussa 2023 lisää SATOn vuokrakoteja. Mukana ovat kahdeksan pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa peruskorjauksesta vuosina 2022–2023 valmistunutta kotitaloa:

 • Ansaritie 1A ja 2–4 (Etelä-Haaga, Helsinki)

 • Graniittitie 8 ja 13 (Pihlajamäki, Helsinki)

 • Kannelkuja 6 (Itä-Hakkila, Helsinki)

 • Piispantie 3, ja 5, Helsinki
  Rikhard Nymanintie 3 (Pitäjänmäki, Helsinki)

 • Porttikuja 11 (Kontula, Helsinki).

SATOlla on nyt yhteensä 14 Osta vastuullisesti -kotitaloa, joista ensimmäiset kuusi vuosina 2022–2023 valmistunutta uudiskohdetta hyväksyttiin sivustolle syksyllä 2022. Aiemmat kohteet ovat:

 • Lupajantie 2 (Mellunkylä, Helsinki)

 • Jokiniityntie 28 (Kirkkonummi)

 • Lincolninaukio 4 (Keimola, Vantaa)

 • Kotkatie 6 (Karakallio, Espoo)

 • Jokiniementie 46 ja 48 (Veräjämäki, Helsinki)

Valinnat sivustolle tekee riippumaton, kestävän tuotannon ja kulutuksen asiantuntijoista koostuva vastuullisuuspaneeli. Paneeli arvioi tuotteen tai palvelun kestävyyttä suhteessa muihin, ja sivustolle valitut tuotteet tai palvelut ovat muita tarjolla olevia vaihtoehtoja kestävämpiä valintoja.

"Olemme SATOssa sitoutuneet edistämään kestävää ja vastuullista vuokra-asumista. Ostavastuullisesti.fi -sivustolle mukaan päässeet SATOkodit ovat osoitus siitä, miten olemme onnistuneet tekemään kestäviä valintoja ja asiakkaamme voivat tehdä tietoisen ja vastuullisen päätöksen kodinvalinnassaan. Tämä tarkoittaa meille talojemme energiatehokkuuden ja pitkäikäisyyden lisäksi esimerkiksi sitä, että mahdollistamme asukkaillemme kestävän elämäntavan kodeissa, jotka sijaitsevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen lähellä”, toteaa SATOn liiketoimintajohtaja Arto Aalto.

Peruskorjauksissa energialuokka parani ja talon käyttöikä pidentyi

SATOn tavoitteena on peruskorjauksissa parantaa korjauskohteen energiatehokkuutta vähintään 30 prosentilla. Ostavastuullisesti.fi -sivustolle nyt hyväksytyissä peruskorjatuissa kotitaloissa energiatehokkuus parani tavoitteiden mukaisesti ja energialuokat paranivat kahdella luokalla. Peruskorjauksessa asuinrakennusten käyttöikä piteni ja mahdollisti kiinteistön turvallisen käytön tulevaisuudessa. Nyt arvioiduissa kotitaloissa peruskorjausten yhteydessä muutetiin lämmitysmuodoiksi maalämpö ja parannettiin ilmanvaihtoa sekä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmät.

Arto Aallon mukaan koteihin asennettiin peruskorjauksen yhteydessä etäluettavia huoneistokohtaisia vesimittareita, joiden avulla vedenkulutusta seurataan, ja pystytään havaitsemaan mahdolliset vuodot ajoissa. Lisäksi vesikalusteita ja astianpesukoneita vaihdettiin energiatehokkaampiin ja vettä säästäviin.

Vastuullisuusarvioinnissa huomioidaan kestävän elämäntavan mahdollistaminen

Ostavastuullisesti.fi -sivustoa ylläpitävän Infinen vastuullisuusmuotoilijat tekevät kaikille sivustolle mukaan hakeville tuotteille ja palveluille vastuullisuusarvioinnin, jonka pohjalta kestävän tuotannon ja kulutuksen parhaista asiantuntijoista koostuva vastuullisuuspaneeli arvioi onko tuote tai palvelu muita tarjolla olevia vaihtoehtoja kestävämpi valinta.

Näiden Osta vastuullisesti -kotitalojen vastuullisuusarvioinnissa tarkasteltiin mm. rakennuksen kestävää käyttöä ja miten rakennuksen käyttöön ja huoltoon liittyvät ratkaisut mahdollistavat asukkaille kestävämpää elämäntapaa.

“Saamme vastuullisuusarvioinnista myös palautetta siitä, missä asioissa olemme edelläkävijöitä, mitkä asiat ovat perustasolla, ja mistä löytyy vielä kehitettävää. Näin saamme arvokkaita kehitysideoita vastuullisuustyömme kehittämiseen”, kertoo SATOn vastuullisuuspäällikkö Jenni Rantanen.

Lisätietoja SATOn korjaustoiminnasta ja uudisrakentamisesta:
Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit, arto.aalto@sato.fi, p. 0201 344 392

Lisätietoja SATOn vastuullisuustyöstä
SATOn vastuullisuuspäällikkö Jenni Rantanen, jenni.rantanen@sato.fi, p. 0201 344 270