SATO julkaisi päivitetyn Vihreän rahoituksen viitekehyksen

22.3.2023

SATO Oyj
Lehdistötiedote 22.3.2022 klo 15.15

SATO päivitti vuonna 2020 julkaistua Vihreän rahoituksen viitekehystä vastaamaan ajankohtaisia trendejä ja parhaita käytäntöjä. Vihreän rahoituksen viitekehys keskittyy energiatehokkaisiin kiinteistöihin ja niiden energiatehokkuuden parantamiseen.

Vihreän rahoituksen viitekehys kytkee SATOn vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin. Viitekehyksen puitteissa SATO voi laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjoja, vihreitä hybridilainoja, yritystodistuksia ja muita lainoja, joilla (uudelleen)rahoitetaan mm. energiatehokkaita rakennuksia, energiatehokkuutta parantavia korjausinvestointeja sekä hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

Viitekehys perustuu yhtiön strategiaan ja Vastuullisuusohjelmaan vuosille 2023−2026. SATOn vastuullisuusohjelma koostuu kolmesta osa-alueesta: Kestävä asuminen, hyvinvoivat yhteisöt sekä vastuullisesti kannattava. SATOn tavoitteena on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä.

Viitekehys perustuu ja on linjassa vihreiden joukkovelkakirjalainojen ja vihreiden lainojen periaatteiden (Green Bond Principles 2021 “GBP”1 ja Green Loan Principles 2021 “GLP”2) kanssa. SATOn neuvonantajana viitekehyksen laatimisessa on toiminut Swedbank. S&P on antanut viitekehykselle riippumattoman, ulkopuolisen arvion. Viitekehys ja S&P:n arvio löytyvät SATOn verkkosivuilta https://www.sato.fi/fi/talous-sijoittajat/rahoitus/vihrea-rahoitus

Luottoluokittaja Standard & Poor’s on antanut SATOlle luottoluokituksen BBB negatiivisin näkymin.

Lisätietoja:

SATO Oyj, Henry Lindqvist, rahoitusjohtaja, p. 050 317 2352, henry.lindqvist@sato.fi
SATO Oyj, Markku Honkasalo, talousjohtaja, p. 050 598 8728, markku.honkasalo@sato.fi