Vihreä rahoitus

Investoi vastuullisesti

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja vastuullisuus on olennainen osa pitkäaikaista arvonluontiamme sijoittajille ja muille sidosryhmille. Vihreän rahoituksen viitekehys kytkee SATOn vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin.

Viitekehyksen puitteissa voimme laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjoja, yritystodistuksia ja muita lainoja, joilla rahoitetaan mm. energiatehokkaita rakennuksia, energiatehokkuutta parantavia korjausinvestointeja sekä hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

Vihreä rahoitus on osa Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelmaamme.

Vihreän rahoituksen viitekehys 2023 (in English)S&P Verification (in English)

Arkisto

Vihreän joukkovelkakirjalainan raportti 2022 (in english)Vihreän joukkovelkakirjalainan raportti 2021 (in English)CICEROn arvio viitekehyksestä (in English)Vihreän rahoituksen viitekehys 2020 (in English)

Koti lisätty hakemukseesi!

Siirry hakemukseenPalaa hakutuloksiin