Vihreä rahoitus

Investoi vastuullisesti

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja vastuullisuus on olennainen osa pitkäaikaista arvonluontiamme sijoittajille ja muille sidosryhmille. Vihreän rahoituksen viitekehys kytkee SATOn vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin.

Viitekehyksen puitteissa voimme laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjoja, yritystodistuksia ja muita lainoja, joilla rahoitetaan mm. energiatehokkaita rakennuksia, energiatehokkuutta parantavia korjausinvestointeja sekä hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

Vihreä rahoitus on osa Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelmaamme.

Vihreän rahoituksen viitekehys (in English)CICEROn arvio viitekehyksestä (in English)Vihreän joukkovelkakirjalainan raportti 2021 (in English)