SATO Oyj on päivittänyt taloudellisia tavoitteitaan

13.12.2018

Pörssitiedote 13.12.2018 klo 9.00

SATO Oyj:n hallitus on päivittänyt konsernin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita.

SATO-konserni jatkaa taseen vahvistamista. Uusi tavoite konsernin omavaraisuusasteelle on 40 prosenttia. Aikaisempi tavoite oli 35 prosentin omavaraisuusaste.

Muut konsernin taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina. Korkokatteen tulee tavoitteiden mukaan olla vähintään 1,8-kertainen ja reaalivakuuksista vapaan omaisuuden asteen vähintään 60 prosenttia. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että luototusaste ei ylitä 50 prosenttia.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226 ja 050 598 8728

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 25 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 280 miljoonaa euroa, liikevoitto 231 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 185 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo oli noin 3,6 miljardia euroa.