SATO Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

12.11.2020

SATO Oyj, pörssitiedote 12.11.2020 klo 10.00

SATO Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2020 torstaina 11.2.2021.

Vuoden 2021 osavuosi- ja puolivuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:

12.5.2021          Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021

16.7.2021          Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

11.11.2021        Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 25.3.2021. 

Kaikki tiedotteet julkaistaan pörssin sivuston lisäksi myös osoitteessa www.sato.fi/tiedotteet

Lisätietoja: 

SATO Oyj 

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226 ja 050 598 8728

JAKELU: NASDAQ Helsinki Oy, Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi 

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.