SATO selvittää mahdollisuuksia listautua Helsingin Pörssiin

8.10.2007

SATO Oyj on päättänyt selvittää mahdollisuuksia hankkia uutta pääomaa laajentamalla yhtiön omistuspohjaa. Eräs vaihtoehto on listautumisanti ja listautuminen Helsingin Pörssiin. Yhtiön pääomatarvetta lisäävät liiketoiminnan kasvattaminen kotimaassa ja Pietarissa käynnistetty asuntosijoitustoiminta. Päätös mahdollisesta listautumisesta tai muista toimenpiteistä tehdään selvityksen valmistuttua.

”Uusien työpaikkojen syntyminen ja voimakas muuttoliike pääkaupunkiseudulle on kasvattanut vuokra-asuntojen tarvetta. Myös ikääntyville suunnattujen asumisvaihtoehtojen kysyntä on lisääntymässä. Vastataksemme näihin tarpeisiin tavoitteenamme on kasvattaa SATOn asuntokantaa. Tarjonnan lisääminen vaatii yhtiön pääomarakenteen kehittämistä”, kertoo SATOn toimitusjohtaja Erkka Valkila.

Lisätietoja:

SATO Oyj

toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001, 050 62 050
hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 452 4519