SATO tiukentaa valvontaa harmaan talouden torjumiseksi

13.3.2012

Uusi toimintaohje otetaan heti käyttöön

Torjuakseen osaltaan harmaata taloutta ja talousrikollisuutta, SATO on ottanut käyttöön uuden toimintaohjeen, jota noudatetaan rakennus- ja peruskorjausprojekteissa sekä talojen ja asuntojen korjaustoiminnassa.

”Harmaan talouden torjunnan toimintaohjeella haluamme viestiä yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme, että emme hyväksy missään tilanteessa lakien tai määräysten kiertämistä tai noudattamatta jättämistä”, toteaa liiketoimintajohtaja Pasi Suutari SATOsta ja jatkaa: ”Valtioneuvoston tammikuussa 2012 linjaamien periaatteiden ja voimassa olevan lainsäädännön noudattamisen lisäksi tiukennamme myös omaa työmaavalvontaamme ja lisäämme raportointia Verohallinnolle.”

Uuteen toimintaohjeeseen sisältyy mm. urakoiden ketjuttamisen rajoittamista ja valvontaa, työmaiden urakoitsija- ja kulkulupaluetteloiden säännöllistä tarkistamista ja työmaalla työskentelevien henkilöiden henkilötunnisteiden tarkistamista sekä säännöllisesti että pistotarkistuksin. Tarjouspyynnöissä, urakkasopimuksissa ja tilauksissa edellytetään, että SATOn kanssa sopimussuhteessa oleva urakoitsija esittää tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset ja dokumentit esimerkiksi kuulumalla Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava kumppani -ohjelmaan. SATO tulee myös ilmoittamaan mm. kaikkien yli 7 500 € (alv 0%) ylittävien rakennus- ja peruskorjausprojektien sekä kiinteistökorjauksien tiedot urakoitsijaluetteloineen Verohallinnolle neljännesvuosittain.

Uudet toimintatavat, vaatimukset ja sanktiot otetaan käyttöön kaikissa SATOn uusissa sopimuksissa ja tilauksissa heti, ja niitä sovelletaan myös olemassa olevissa sopimuksissa. Tilaajavastuu- ja työturvallisuuslain noudattamista vaaditaan kaikissa tapauksissa.

”SATOn tavoitteena on olla asuntosijoitustoimialan tehokkain ja edistyksellisin toimija”, Suutari kertoo. ”Vuoden 2011 lopulla SATOlla oli rakenteilla yhteensä 856 asuntoa ja peruskorjauksista valmistui vuoden aikana 255 asuntoa. Kiinteistöjen ja asuntojen korjaustoimintaan käytettiin 37,2 miljoonaa euroa. Uusi toimintaohje myös yhtenäistää käytäntöjä kaikilla työmailla, oli kyseessä sitten putkiremontti, uuden talon rakentaminen tai vanhan peruskorjaaminen.”

Lisätietoja:

SATO Oyj
Liiketoimintajohtaja Pasi Suutari
puh. 0201 34 4008 ja 040 504 4292