SATOlle uusia vuokra- ja omistusasuntoja

3.1.2011

Asuntojen arvo on noin 160 miljoonaa euroa

Asuntosijoitusyhtiö SATOlla oli joulukuussa rakenteilla yhteensä noin 800 asuntoa, joista noin 585 on vuokra-asuntoja ja 190 omistusasuntoja. Vuokra-asunnoista 85 on Pietarissa.

”Välimallin korkotuen johdosta SATO on käynnistänyt vuokra-asuntotuotantoa vuosina 2009 ja 2010 aiempia vuosia merkittävästi enemmän. Koska välimallin korkotukilainaan ei liity muuten valtion tukemaan tuotantoon sisältyviä pitkiä rajoituksia, se sopii strategiaamme hyvin. Olemme voineet käynnistää pääkaupunkiseudulla siellä kipeästi tarvittavien vuokra-asuntojen rakentamisen”, toteaa SATO Oyj:n toimitusjohtaja Erkka Valkila.

”Välimalliin liittyvä ennustettava korkokustannus luo edellytykset kannattavalle sijoitukselle, kun muut tekijät, kuten kohteen sijainti ja huoneisto-ohjelma, ovat kohdallaan. Vastaava lainamuoto tarvitaan pysyvänä ratkaisuna tasaisen vuokra-asuntotuotannon aikaansaamiseksi erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa vuokra-asuntokysyntä on jatkuvaa ja elinkeinoelämän kasvu edellyttää uutta työvoimaa”, hän jatkaa.

SATO tavoittelee pitkällä tähtäimellä noin 100 miljoonan euron vuosittaisia vuokra-asuntoinvestointeja Suomessa ja Pietarissa. Uudisasuntojen osuutta investoinneista halutaan kasvattaa. Välimallin korkotukilainoituksella SATOlle valmistuu yhteensä noin 600 asuntoa vuosina 2010–2012.

Voimistuneen omistusasuntokysynnän seurauksena SATO on käynnistänyt kuluvan vuoden aikana myös useiden omistusasuntokohteiden rakentamisen. Kohteita on rakenteilla pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Hämeenlinnassa, Turussa ja Oulussa.

”Rakenteilla on tällä hetkellä 190 omistusasuntoa ja tavoitteenamme on kasvattaa omistusasuntojen vuosituotantoa, mikäli markkinatilanne pysyy vakaana”, kertoo Erkka Valkila.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001 ja 050 620 50
Liiketoimintajohtaja Tuula Entelä, puh. 0201 34 4007 ja 0400 612 914
Liiketoimintajohtaja Pasi Suutari, puh. 0201 34 4008 ja 040 5044 292