SATOn arkkitehtuurikilpailu näyttää suuntaa vastuulliselle rakennuttamiselle

20.11.2015

||
| - |
| Huttunen Lipasti Pakkanen Arkkitehtien ehdotus vakuutti raadin johdonmukaisuudellaan Asuntosijoitusyhtiö SATOn 75-vuotisjuhlavuoden arkkitehtuurikilpailun Responsible Building for Future on voittanut Huttunen Lipasti Pakkanen Arkkitehdit ehdotuksellaan ”MinMaxMix”. Voittaja saa kiitosta mm. vastuullisuuden monisyisestä huomioimisesta sekä johdonmukaisesta ja realistisesta lähestymistavasta. Liiketoimintajohtaja Pasi Suutari SATOsta: - Kilpailun tavoitteena oli tuoda uutta näkemystä kestävän kehityksen mukaiseen asumiseen. Halusimme  löytää juhlavuositontillemme Jätkäsaareen korkeatasoisen suunnittelijan ja suuntaviivat toteutukselle, ja tehdä SATOsta vastuullisen asuntorakennuttamisen suunnannäyttäjän. - Arvioinnin lähtökohtana oli arkkitehtuurin korkea taso sekä vastuullisuuden käytäntöön vieminen niin asukkaan kuin ympäristön ja taloudellisen kestävyydenkin näkökulmista. Voittajan  valinnassa arvostettiin kokonaisvaltaisesti laadukasta ja toteutuskelpoista suunnitteluratkaisua. Projektipäällikkö Matti Kaijansinkko Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta: - Ehdotus on rauhallinen ja laadukas. Suunnitelma antaa hyvät lähtökohdat Jätkäsaaren uuden osa-alueen rakentamiseen. Arkkitehti SAFA Anna Brunow Suomen Arkkitehtiliitto SAFAsta: - Kun arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta kokoontuu kilpailuehdotusten ääreen, syntyy aina intensiivinen dialogi, jossa puidaan kaikkia arvoja. Nyt tähän dialogiin tuotiin uusi käsite: vastuullinen rakentaminen. Käsite sopii erinomaisesti kuvaamaan SATOn toimintaa asuntojen toteuttajana, joka laajalti ja monipuolisesti huomioi rakentamiseen asetettavia tavoitteita, kuten esimerkiksi ympäristöä, kaupunkikuvaa, asumisviihtyisyyttä ja kestävyyttä. - Näin kilpailjat olivat myös ymmärtännet haasteen. Vastuullisuuden korostamisella kutsuttiin arkkitehtikunta tiiviimmin mukaan luomaan yhdessä rakennuttajan kanssa ihmisille hyvää ympäristöä. - Kilpailun ehdotukset tarjosivat erinomaisen pohjan arvokeskustelulle. Voittajaksi seuloutui vähäeleinen, hienostunut ja toimiva kokonaisuus, jolta odotetaan suunnan näyttöä Jätkäsaaren keskiosan tuleville kortteleille. SATO järjesti Responsible Building for Future -arkkitehtuurikilpailun yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Kutsukilpailun kohteena oli Helsingin Jätkäsaaren Atlantinkadulla, Hyväntoivonpuiston laidalla sijaitseva kerrostalotontti, johon on suunnitteilla SATO VuokraKoteja ja Hitas-omistusasuntoja. Kilpailu käynnistyi heinäkuussa ja siihen osallistui kuusi maineikasta arkkitehtitoimistoa Pohjoismaista ja Euroopasta. Kilpailun raadissa oli edustajia SATOsta, Helsingin kaupungilta ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAsta. Tutustu voittajaan ja arvostelupöytäkirjaan osoitteessa www.sato.fi/RBF Lisätietoja: SATO Oyj Pasi Suutari, liiketoimintajohtaja, p. 0201 34 4008 ja 040 504 4292 |