SATOn vastuullisuusraportti 2023: julkaisemme ensimmäisen hiilitiekartan sekä luonnon monimuotoisuuden tiekartan, jotka ohjaavat työtämme seuraavina vuosina

16.2.2024

Vastuullisuusraportissa kerromme vastuullisuustyöstämme vuoden 2023 aikana. SATOssa on tehty pitkäjänteistä vastuullisuustyötä jo vuosia. Ympäristövastuun osalta kohokohtia viime vuonna olivat SATOn ensimmäisen hiilitiekartan sekä luonnon monimuotoisuuden tiekartan laatiminen. Sosiaalisen vastuun alueella kehitimme erityisesti työturvallisuuden prosesseja ja kulttuuria sekä aloitimme monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja yhteenkuuluvuustyön.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat SATOn strategia sekä vastuullisuusohjelmamme vuosille 2023–2026, jonka mukaan tavoitteenamme on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä. Vastuullisuusohjelmamme teemoina ovat kestävä asuminen, hyvinvoivat yhteisöt sekä vastuullisesti kannattava liiketoiminta. Vuoden aikana veimme vastuullisuustyötä tavoitteiden mukaisesti eteenpäin kaikilla osa-alueilla.

Ympäristövastuun alueella keskityimme vastuullisuusohjelmamme teemoihin: hiilineutraalius ja energiatehokkuus, kiertotalous sekä luonnon monimuotoisuus. SATOn tavoitteena on olla hiilineutraali vuoden 2030 loppuun mennessä käytönaikaisen energiankulutuksen osalta. Laadimme kertomusvuonna hiilitiekartan, jossa on määritelty välitavoitteemme ja toimenpiteemme, joiden avulla voimme saavuttaa hiilineutraaliustavoitteemme. Jatkuvien energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi investoimme uusiutuvaan, paikallisesti tuotettuun energiaan. Siirrämme esimerkiksi vuoden 2030 loppuun mennessä maalämpöön kaikki sellaiset Helsingissä sijaitsevat kotimme, joissa se on mahdollista ja myös taloudellisesti kestävää. Teemme jatkuvaa yhteistyötä energiantoimittajien kanssa muun muassa energian säästämiseksi ja hiilineutraalien energiaratkaisujen lisäämiseksi.

Lisäksi laadimme SATOn ensimmäisen luonnon monimuotoisuuden tiekartan vuosille 2024–2026. Tavoitteemme on hidastaa luontokatoa ja parantaa luonnon monimuotoisuutta rakennuttamisessa sekä nykyisten kiinteistöidemme alueilla. Huomioimme luonnon monimuotoisuuden kaikessa toiminnassamme ja aloitamme luonnon monimuotoisuuden toimenpiteitä kiinteistöillä sekä kehitämme osaamistamme luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa.

Erilaisia, yhdessä parempia

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille niin huolehtimista omasta henkilöstöstämme kuin vastuuta asiakkaidemme viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista heidän asuinympäristöissään. Työhyvinvoinnin tukemisen lisäksi jatkoimme työturvallisuuden kehittämistä.

Lanseerasimme viime keväänä Hyvän kohtaamisen konseptin, jossa määrittelemme tapamme kohdata muut ihmiset. Konsepti luo yhtenäisen toimintatavan kaikkiin kohtaamisiin ja toimii työkaluna satolaisille. Sen tavoitteena on varmistaa asiakkaillemme tasalaatuinen palvelukokemus tilanteesta ja satolaisesta riippumatta ja parantaa asiakaskokemusta, joka on keskeinen osa strategiaamme.

Vastuullisuusohjelmassamme olemme sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta ja vähentämään eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Aloitimme viime vuonna SATOssa myös monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja yhteenkuuluvuustyön (DEI – diversity, equity, and inclusion). Tavoitteenamme on lisätä ja vahvistaa satolaisten ymmärrystä aiheesta, jotta pystymme vielä paremmin ymmärtämään monimuotoista asiakaskuntaamme, edistämään henkilöstömme hyvinvointia ja saavuttamaan yhdessä yhä parempia tuloksia​. Työ jatkuu vuonna 2024.

Hallinnollisen ja taloudellisen vastuun alueella jatkoimme erityisesti yhtenäisten ja läpinäkyvien toimintatapojen kehittämistä. Päivitimme myös eettiset toimintaohjeemme, jotka löytyvät verkkosivuiltamme.

SATOn vastuullisuustyöhön ja vastuullisuusraporttiin 2023 voi tutustua täällä www.sato.fi/fi/vuosikertomus-2023

Lisätietoja SATOn vastuullisuustyöstä:
vastuullisuuspäällikkö Jenni Rantanen, p. 0201 344 270, jenni.rantanen@sato.fi

Liite