Tietosuoja ja käyttöehdot

SATO Oyj Suomessa ja muissa maissa olevine tytäryhtiöineen (jäljempänä SATO) luovuttaa tämän www-sivuston tiedot asiakkaidensa käyttöön jäljempänä tässä asiakirjassa kerrotuin ehdoin tarkoituksenaan antaa asiakkaille parempaa palvelua ja mahdollistaa aikaisempaa helpompi tiedonsaanti.

SATOn www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. SATO ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä SATO ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen tai sivustojen sisältämän tiedon aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu SATOlle. SATO ei myöskään vastaa siitä, että sivustojen kautta toimitettu viesti kulkeutuisi perille tarkoitetulle vastaanottajalle. SATO varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn niille sekä keskeyttää www-palvelun. SATOlla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja päivittämällä tämä ilmoitus.

Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat ja piirrokset sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat SATOn tai sen sisällöntuottajan taikka muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa Suomessa ja muissa maissa. Käyttäjällä on oikeus tehdä itselleen omaan, ei-kaupalliseen, sisäiseen käyttöönsä yksi kopio sivustolla olevasta tiedosta käytettäväksi yhdessä tietokoneessa, ellei SATO ole antanut erikseen kirjallista lupaa muunlaiseen kopiointiin tai käyttöön. Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa käyttää julkisessa viestinnässä, mikäli lähde ilmoitetaan.

Jotkut SATOn www-palvelun osat edellyttävät henkilötietojen kirjaamista. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tieten ja vapaaehtoisesti. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa SATO-konsernin asiakasrekisterejä, joissa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. SATO ei luovuta asiakasrekisterinsä tietoja ulkopuolisille tahoille. SATOlla on kuitenkin oikeus luovuttaa asiakasrekisterissä olevia tietoja SATOon sopimussuhteessa oleville, SATOn asuntoja välittäville kiinteistövälittäjille tai vika-, avaintilaus-, tms. tietoja SATOon sopimussuhteessa olevalle palveluntuottajalle kuten urakoitsijoille ja huoltoyhtiöille. SATO voi tallentaa asiakaspalvelunumeroihin soitettuja asiakaspuheluita. SATO voi käyttää ulkosia tietolähteitä asiakastietojen päivittämiseen ja täydentämiseen. Lisätietoja SATO-konsernin rekisteriselosteissa.

SATOn www-palvelun esiintyvät asuntojen pohjapiirustukset ovat ohjeellisia ja ne eivät ole mittakaavassa. SATO pidättää oikeuden www-sivuillaan esitettyjen tietojen ja asuntojen hintojen muuttamiseen.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä on korvausvelvollinen SATOlle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

SATOn www-sivuilla on mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivuille (esim. talokohtaiset porttaalit, karttapalvelu). SATO-konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

SATO ei takaa, että verkkosivut olisivat virustartunnoista tai muista tartuntoja aiheuttavista tai tuhoavia ominaisuuksia sisältävistä tekijöistä vapaita.

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Lue lisää

Huomioi, että verkkosivuille siirtämäsi tai lähettämäsi aineisto ja tieto, kuten myös ehdotukset, ideat ja muut tiedotteet ovat ei-luottamuksellisia, peruuttamattomia, rojaltivapaita, edelleen lisensoitavia, eivätkä ole omistusoikeussuojattua ja että minkäänlaista omistusoikeutta ei ole olemassa. SATOlla ei ole minkäänlaisia tätä viestintää koskevia velvoitteita. Lähettämällä tietoa tai aineistoa annat SATOlle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, esittää, kopioida, näyttää, toteuttaa, muuttaa, toimittaa edelleen, levittää, integroida ja/tai muulla tapaa käyttää viestintää yhdessä siinä mahdollisesti olevan tiedon, kuvamateriaalin, äänen, tekstin ja muun kanssa kaikenlaisessa aineistossa ja tiedossa sekä kaupalliseen että ei-kaupalliseen käyttöön. Hyväksyt myös sen, että SATOlla on täysi oikeus käyttää siirtämiäsi ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa mihin hyvänsä tarkoitukseen.

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista koskevan lain 21 § :n mukainen yhteyspiste:
SATO Oyj / Markkinointi ja viestintä
PL 401 00601 Helsinki
p. 0201 34 4000
viestinta@sato.fi