Kohtuullinen vieraanvaraisuus SATOssa

SATOn liiketapaohje kieltää lahjonnan ja korruption kaikissa muodoissaan

Kaikki, mikä voi vaikuttaa riippumattomuuteen, jätetään tekemättä. Satolaiset voivat antaa ja vastaanottaa vain kohtuullista vieraanvaraisuutta.

Epävarmassa tai toistuvassa tilanteessa edellytetään oman toiminnon johtoryhmän jäsenen tai toimitusjohtajan (jäljempänä johtaja) etukäteen antama lupa. Johtaja kirjauttaa antamansa luvat matkoista ja muista tapahtumista johtoryhmän pöytäkirjaan.

Kohtuullista vieraanvaraisuutta tulkitaan esimerkiksi seuraavasti:

Lounaat ja vastaavat, jotka järjestetään työaikana ja ovat arvoltaan enintään 100 €, ovat hyväksyttäviä. Jos kuitenkin kyseisen yhteistyökumppanin kanssa on kesken jokin hanke, osallistuminen on mahdollista vain johtajan luvalla.

Illalliset ja vastaavat tilaisuudet työajan ulkopuolella edellyttävät aina etukäteen saatua johtajan lupaa, pois lukien työtehtäviin kuuluvat iltaharjannostajaiset.

Laajoihin, eri tahoja edustaville osallistujille suunnattuihin tapahtumiin, jotka vastaavat SATOn järjestämiä isoja tilaisuuksia, voidaan osallistua mutta esimiestä informoidaan niistä. SATOn järjestämistä tilaisuuksista ja niihin osallistumisesta päättää toimitusjohtaja.

Matkoihin ja vastaaviin tapahtumiin osallistuminen edellyttää johtajan etukäteen antamaa lupaa ja SATO maksaa osallistujan matka- ja majoituskulut.

Merkkipäivälahjoja ei oteta vastaan yhteistyökumppaneilta. Suositellaan, että merkkipäivähuomionosoitukset ohjataan hyväntekeväisyystarkoituksiin. Muut lahjat palautetaan kohteliaasti.

Joululahjoja emme ota vastaan vaan palautamme ne kohteliaasti. SATO antaa joululahjat hyväntekeväisyystarkoituksiin, eikä anna muita lahjoja.

Lahja kuluttaja-asiakkaalta voidaan vastaanottaa vain jälkikäteen. Se voi olla pieni suklaarasia, kukat tai vastaava. Samalta taholta ei oteta vastaan lahjoja toistuvasti.