Älykkäitä palveluita asukkaille

Asuminen ei ole koskaan ollut älykkäämpää kuin nyt – älykoteja rakentuu myyntiin jatkuvasti erilaisilla automatisoiduilla, optimoiduilla ja arjen helpottamiseen tähtäävillä digitaalisilla ratkaisuilla.

Katri Korhonen peräänkuuluttaa digipalveluihin konkreettista hyötyä.

Digitaalisia palveluita ei vuokra-asumisen puolella ole vielä laajasti tarjolla, mutta SATOssa ryhdyttiin laajentamaan digitaalisia palveluja helpottamaan asiakkaiden arkea ja tuomaan heille elämyksiä heidän asumisensa aikana.

Suomalaiset ovat varsin tottuneita digiaikakauden tuotteiden kuluttajia. Maailmalla sähköautot ja energiansäästöön liittyvät ratkaisut kasvattavat suosiotaan kotiin ja asumiseen liittyvän tarjonnan joukossa.

Digitaaliset palvelut ovat erottautumistekijä vuokramarkkinoilla – mutta vain toistaiseksi

SATOn talossa Helsingin Sörnäisissä asuva Katri Korhonen näkee digitaaliset asumisen palvelut luonnollisena osana arkea. Korhosen mielestä palveluiden limittyminen saumattomasti osaksi omia rutiineja on tärkeää:

”Asukkaan näkökulmasta yhdeltä luukulta saatavat palvelut houkuttelevat eniten. Prosessit ja palveluntuottajien ketjut eivät kiinnosta asukasta, vaan palvelun konkreettinen hyöty.”

Korhonen pohtii ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja yhteisöllisyyteen tähtäävien uudistusten nostavan asukastyytyväisyyttä jatkossa. Erilaisten kodin palveluiden, kuten kauppa- ja siivouspalveluiden, yleistyminen voisi Korhosen mielestä näkyä myös vuokrakotien palvelutarjonnassa.

”Tulevaisuudessa vuokranantajat voisivat tarjota asukkaille esimerkiksi veden- ja sähkönkulutuksen seurantasovellusta, investoida sähköpyörien tai -autojen latauspisteisiin ja tehdä yhteistyötä kauppakasseja toimittavan tahon kanssa”, Korhonen pohtii.

Yhteiskehittäminen on molempien osapuolten etu ja asukkaiden kuunteleminen auttaa kohdistamaan kehitystyötä oikeisiin, asukkaille aidosti lisäarvoa tuottaviin palveluihin.

Tuleva asukas voi helposti tutustua SATOn LöydäKoti -palvelun kautta vapaisiin vuokrakoteihin

Yhdessä kohti toimivia palveluita

Digitaalisten, päivittäistä asioidenhoitoa helpottavien palveluiden kehittäminen on osa SATOn strategiaa. OmaSATO-ohjelman päätavoite on kehittää digitarjontaa yhdessä asukkaiden kanssa ja heitä kuunnellen. Ohjelman ensimmäinen vaihe, oman kodin etsintään keskittyvä LöydäKoti -palvelu julkaistiin kesällä 2017.

Tuleva asukas voi helposti tutustua LöydäKoti-palvelun kautta vapaisiin vuokrakoteihin. Hakua on helppo käyttää, ja erilaiset symbolit kertovat nopealla silmäyksellä asunnon ominaisuudet kylmäkellarista pesutupaan ja lemmikkien pidosta hissiin.

Tällä hetkellä kehitystyö keskittyy asukkaille suunnatun OmaSATO-palvelun rakentamiseen. Kehitystyö on täydessä vauhdissa ja SATOn asukkaat pääsevät lähitulevaisuudessa käyttämään uutta palvelua.

”OmaSATO julkaistaan vuoden 2018 aikana ja sitä kehitetään jatkuvasti. Olemme ottaneet asukkaat mukaan ideoimaan mielekkäitä palveluita, ja niitä on kartoitettu yhteisissä kehitysilloissa satolaisten ja asiakkaiden kesken ”, kertoo SATOn Digital Services Director Johannes Ervamaa.

Lisäksi SATO seuraa jatkuvasti asukkaidensa viihtyvyyttä Pulssi-asukaspaneelin kautta. Paneeli on verrattain uusi työkalu, mutta on jo osoittanut olevansa hyödyllinen apuri kehitystyössä. Asukaspaneeliin vastaa joukko asukkaita ja kysymykset voivat koskea esimerkiksi kierrättämistä tai yhteisöllisyyttä.

”Paneelin kautta saamamme asukasdata on meille valtava varanto. Tiedämme esimerkiksi sen perusteella, että toiveet digitaalisten palveluiden kehittämiselle kohdistuvat arkisiin asioihin – saunavarauksiin, asunnon huoltohistorian tarkasteluun ja vuokrasopimuksen tekoon”, Ervamaa jatkaa.

Lue lisää kodeista, kaupungeista ja niiden asukkaista SATOn vuoden 2017 vuosikertomuksesta »

Innovaatiokumppanit rikastuttavat palveluita

Koska koti ja asuminen ovat tämän hetken megatrendejä, idea-arkku niiden ympärillä on ehtymätön. SATO etsii jatkuvasti kumppaneita, joiden kanssa tarjota asukkaille peruspalveluiden ohella arjen ylittävää elämyksellisyyttä. Asumisen innovaatioita SATO etsi muun muassa marraskuussa 2017 ReCo Tech -tapahtumassa ja lisäksi yritys suunnittelee OmaSATOn ympärille hackathon-innovaatiotapahtumaa.

”Aiomme tulevaisuudessa avata OmaSATOn rajapinnat ja etsiä yhteistyökumppaneita erilaisissa innovaatiotapahtumissa. Siten voimme löytää uudenlaisia etuja ja luoda lisäarvoa asumiseen sekä ennen kaikkea taata asukkaillemme pitkäaikaista viihtyvyyttä”, Ervamaa kertoo.

OmaSATO muovaantuu tulevaisuudessa asukkaidensa toiveiden kaltaiseksi palvelualustaksi, joka elää ja kehittyy asukkaiden mukana.

SATOn keräämä asukasdata nousee myös keskiöön:

”Voimme tutkia ja perehtyä dataan entistä paremmin innovaatiokumppanien avulla, ja löytää sitä kautta juuri meillä asuville ihmisille oikeanlaisia ratkaisuja arkeen,” Ervamaa kiteyttää.

Filosofi Lauri Järvilehdon toivemaailmassa ollaan onnellisia