Tulevaisuuden koti Etelä-Espoosta

Hyviä uutisia sinulle, joka haaveilet kodista eteläisessä Espoossa Länsimetron varrella. SATOn taloja on suunnitteilla uudistuvaan Soukkaan sekä kokonaan uudelle, merelliselle alueelle Finnooseen.

Miten Finnoo tulee muuttumaan Länsimetron myötä?

Finnooseen syntyy kokonaan uusi merellinen kaupunginosa, joka ulottuu Länsiväylältä merenrantaan asti. Tällä hetkellä Finnoo on teollisuus- ja varastoaluetta, joten muutos tulee olemaan suuri. Finnoossa toimiva jätevedenpuhdistamo siirtyy Blominmäelle, ja alue otetaan asumiskäyttöön. Finnooseen odotetaan yli 10 000 asukasta.

Mitä Finnoon rakentamisessa pitää ottaa huomioon?

Finnoossa sijaitsee arvokas lintukosteikko ja liito-orava-alue, jotka on haluttu säilyttää luonnon monimuotoisuuden ja asukkaiden virkistystäytymisen takia. Tätä varten suunnittelussa on konsultoitu asiantuntijoita. Lisäksi rakentamisessa on täytynyt huomioida maan pääkäyttötarkoituksen muutos teollisuusalueesta asuinalueeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusta. Myös tiivis asuinrakentaminen tuo omat haasteensa, jotta kaikki palaset saadaan paikoilleen.

Minkälainen on tulevaisuuden Finnoo?

Finnooseen syntyy hyvillä kulkuyhteyksillä varustettu monipuolinen ja korkeatasoinen asuinalue, jossa yhdistyvät tiivis ja tehokas kaupunkiasuminen sekä luonnon ja meren läheisyys. Kaupunginosaan tavoitellaan hyviä palveluita, torialueita ja kohtaamispaikkoja. Finnoon urbaani keskusta sijoittuu metroaseman ympärille, jonne on suunnitteilla tornitaloja sekä matalampaa rakennuskantaa. Lisäksi Finnooseen rakentuu koulualue ja rantaan merellinen alue rantakerrostaloineen.

SATO rakentaa tulevaisuudessa myös Soukkaan. Mitä muutoksia sinne on luvassa?

Asuinkäytössä oleva Soukka on täydennysrakentamiskohde. Soukkaan on luvassa uusia rakennuksia ja metron myötä paremmat kulkuyhteydet. Soukan väestömäärä kasvaa ja asuminen tiivistyy. Vuonna 2050 Soukan alueen asukkaiden ja työpaikkojen määrän arvioidaan olevan yhteensä 13 000, kun tällä hetkellä se on 6 000. Täydennysrakentaminen on suunniteltu vajaakäytöllä oleville alueille. Puistot ja asukkaiden virkistysalueet pyritään säilyttämään entisellään.

Mitä Soukan alueen suunnittelussa on pitänyt huomioida?

Soukan suunnittelussa pohdimme paljon rakennusten tyyliä, sillä täydennysrakentaminen pyritään aina tekemään paikan henkeä kunnioittaen. Soukassa näkyy vahvasti 60- ja 70-lukujen identiteetti, mikä halutaan säilyttää. Tavoitteena on, että uudisrakennukset istuvat mahdollisimman hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan tuoden kuitenkin uutta ilmettä alueelle.

Mitä hyvää täydennysrakentaminen tuo Soukalle?

Toivomme, että täydennysrakentaminen auttaa säilyttämään ja kehittämään Soukan alueen palveluita. Tavoitteena on, että jatkossakin esimerkiksi päiväkodit ja koulut löytyisivät alueelta, eikä ihmisten tarvitsisi lähteä kauas ostoksille.

Milloin Soukka ja Finnoo ovat valmiita?

Soukan aikataulu on vielä kokonaan auki, koska asemakaavoja ei ole vielä hyväksytty. Finnoossa rakentamisen odotetaan alkavan vuoden-parin sisällä. Kokonaisuudessaan Finnoon odotetaan olevan valmis 2030-luvun puolivälissä.

Minkälaiset SATOn uudiskohteet alueille on suunnitteilla?

Finnoon suunnittelu on vielä alkuvaiheessa. Luonnoksissa on esitetty SATOlle kahdeksankerroksisia kerrostaloja keskustakorttelin laidalle pientaloalueen yhteyteen. Soukassa 8-13 -kerroksiset SATOn talot sijoittuvat Yläkartanontien ja Kaskilaaksontien varsille.

Juttua varten on haastateltu Espoon kaupungin aluearkkitehti Mervi Hokkasta.

Koti lisätty hakemukseesi!

Siirry hakemukseenPalaa hakutuloksiin