Asumisneuvonta ojentaa auttavan käden arkeen

Miten jätteet lajitellaan? Miten sähkösopimus tehdään? Mistä saan tukea talopesulan käyttämiseen?

Kuinka kostealla laminaatin voi pestä? SATOn asumisneuvonta auttaa.

“Asumisneuvonnassa autamme niitä asukkaitamme, jotka kaipaavat tukea erilaisissa arkisissa tilanteissa. Ohjaamme heitä esimerkiksi yleisten tilojen käytössä, pesutuvan varaamiseen ja käyttämiseen liittyvien kysymysten kanssa sekä riitatilanteissa. Työssä törmää myös yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten syrjäytymiseen ja päihdeongelmiin”, kertoo SATOn asumisneuvoja Essi Helander.

Asumisneuvonta perustettiin SATOon palvelemaan kaikkia asukkaita asumiseen liittyvissä arkisissa kysymyksissä ja pulmatilanteissa sekä auttamaan elämänhallinnallisten taitojen vahvistamisessa.

Palvelulla on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja SATO on tarttunut työhön yhtenä ensimmäisistä yksityisistä toimijoista.

Essi Helander on ollut mukana kehittämässä asumisneuvontaa SATOlla alusta lähtien. Arkisten asumisen asioiden lisäksi hän saa myös yhteydenottoja asukkailta, jotka ovat huolestuneita naapureistaan, esimerkiksi iäkkäistä ja yksinäisistä vanhuksista. SATOlla on huomattu, että asumisneuvonnan tarve kasvaa jatkuvasti. 

Kaupungistuminen haastaa ottamaan huomioon erilaisia tarpeita

SATO käynnisti Asumisen taidot -pilottihankkeen yhteistyössä Espoon järjestöjen yhteisön EJYn omistaman Indcaren kanssa huhtikuussa 2017. Hanke on osa asumisneuvontaa ja aloitteena ainutlaatuinen Suomessa, sillä monilla toimijoilla ei ole resursseja asukkaiden käytännönläheiseen auttamiseen ja ohjaamiseen.

Pilottivaiheessa palvelua tarjottiin pääkaupunkiseudulla, nyt asumisneuvontaa on tarjolla kaikille SATOn asukkaille.

Asumisen taidot -hankkeen tarkoitus on tukea asukkaita elämänhallinnallisten ja asumisen taitojen kanssa tarjoamalla käytännönläheistä asumisen ohjausta. Suurin osa tapaamisista tapahtuu asukkaiden kotona, jotta ohjeita on helppo käydä yhdessä läpi ja asukas saa konkreettista apua.

Asumisneuvonta voisi tulevaisuudessa tuoda myös naapurit lähemmäs toisiaan.

SATO on monien muiden tapaan ollut uudenlaisen haasteen edessä viime vuosina, kun Suomi on kaupungistunut voimakkaasti ja talojen asukkaat tulevat yhä erilaisemmista taustoista.

”Tyypillinen tilanne on sellainen, että naapurit huomaavat jonkun talossa tarvitsevan apua. Kielimuuri tai häveliäisyys saattaa estää suoran auttamisen, jolloin soittaminen meille on luontevaa. Tarjoamme myös yhdessä Indcaren kanssa tulkkipalveluita, sillä haluamme varmistua, että jokainen asukas saa apua arkeensa omalla kielellään”, Helander kertoo toiminnasta.

Pilotti päättyi lokakuussa 2017, mutta sai suosionsa vuoksi jatkoa. SATO on tehnyt Indcaren kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.

Lue lisää kodeista, kaupungeista ja niiden asukkaista SATOn vuoden 2017 vuosikertomuksesta »

Asumisneuvonta lähentää naapureita

Asumisneuvonta on kiinteä osa SATOn palveluvalikoimaa ja sitä kehitetään tulevaisuudessa vastaamaan entistä paremmin asukkaiden tarpeisiin. Essi Helander innostuu ideoimaan asumisneuvonnan tulevaisuutta:

”Voisimme järjestää ryhmäopastuksia esimerkiksi pesutuvissa tai jätepisteillä – samalla asukkaat tutustuisivat toisiinsa ja voisivat jakaa vinkkejä arjen kohtaamisissa.”

Asukkaiden viihtyvyys on SATOn toiminnan ytimessä ja palvelulla voidaan taata kaikille tasapuoliset taidot asumiseen ja arkeen sekä huolehtia naapurustojen hyvinvoinnista.

Suomalainen asuminen muuttuu jatkuvasti ja SATO on mukana kehittämässä asumiskulttuuria omalta osaltaan.

Ohjeita vuokra-asukkaalle


 

Koti lisätty hakemukseesi!

Siirry hakemukseenPalaa hakutuloksiin