Terveyshuoliin vastataan tunnissa

Vuokra-asuntojen terveelliset asuinolosuhteet ja asukkaiden hyvinvointi ovat SATOlle ykkösasioita. Asuntoliiketoiminnan johtaja Antti Asteljoki kertoo, miten asumisterveydestä huolehditaan SATOssa nopealla toiminnalla.

"Lähdemme välittömästi selvittämään, mistä ongelma voi johtua, ja käynnistämme tarvittavat jatkotoimenpiteet”, Asteljoki sanoo.

Kun on kyse kotiin liittyvästä terveyshuolesta, asukkaalla ei ole aikaa odottaa. SATO otti vuonna 2018 käyttöön uuden nopean toiminnan mallin, jossa asumisterveyteen liittyviin huoliin, kuten epäilyihin sisäilmaongelmista, vastataan aukioloaikoina tunnin sisällä.

Asuntoliiketoiminnan johtaja Antti Asteljoki kertoo, miten SATOssa pidetään asumisterveydestä huolta.

Mitä SATO tekee käytännössä terveellisten asuinolosuhteiden eteen?

SATO pitää kotien kuntoa yllä huoltamalla niitä säännöllisesti ja ennakoimalla ongelmia. Huollolla pyritään varmistamaan, että vuokra-asuntojen sisäilman laatu on hyvä, ja kodissa on terveellistä ja turvallista asua.

”Emme pelkästään reagoi mahdollisiin ongelmiin vaan ennaltaehkäisemme niiden syntymistä jatkuvalla huollolla. Huoltoyhtiökumppanimme ovat säännöllisesti paikan päällä varmistamassa kotien kunnon ja tekemässä päivittäisiä huoltotöitä. Lisäksi kierrämme määräajoin tarkistamassa kaikki asunnot talotekniikan osalta”, Asteljoki kertoo.

Ennakoinnilla pyritään siihen, että mahdolliset esiin nousevat ongelmat tai yllätykset ovat harvinaisia poikkeuksia.

Miten asukkaiden asumisterveyteen liittyviin huoliin vastataan?

Kun asukas ottaa SATOon yhteyttä terveyteen liittyvissä asioissa, vastausaika ei saa venyä pitkäksi. SATO otti vuoden 2018 aikana käyttöön uuden nopean toiminnan mallin asumisterveyteen liittyvissä asioissa.

”Olemme linjanneet, että reagoimme aukioloaikanamme viimeistään tunnin sisällä, mikäli vuokra-asunnossamme havaitaan ongelmia tai nousee epäilyjä sisäilman laadusta. Lähdemme välittömästi selvittämään, mistä ongelma voi johtua, ja käynnistämme tarvittavat jatkotoimenpiteet”, Asteljoki sanoo.

Välittömän reagoinnin lisäksi on tärkeää pitää asukkaat jatkuvasti ajan tasalla asian etenemisestä.

”Kerromme läpinäkyvästi, mitä tehdään seuraavaksi, kuka tekee ja milloin,” sanoo Asteljoki.

Mitä SATOn uusi asumisterveyspäällikkö tekee?

Uuden nopean toiminnan mallin lisäksi SATOon luotiin keväällä 2018 uusi asumisterveyspäällikön tehtävä. Ensimmäinen asumisterveyspäällikkö Aulikki Erälinna on SATOn palvelupäälliköiden tukena asumisterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja tuo työhön oman asiantuntemuksensa.

”Asumisterveyspäällikkö myös huolehtii terveellisten ja turvallisten asuinolosuhteiden toteutumisesta rakennuttamis- ja korjausprojekteissamme sekä asuntojen ylläpidossa. Teemme lisäksi laajasti yhteistyötä alan asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa.

Näin pidetään huolta, että SATOlla on paras mahdollinen osaaminen ja ymmärrys asumisterveydestä, siihen liittyvistä riskeistä ja niiden ehkäisystä.

Voiko asukas itse vaikuttaa asumisterveyteen ja sisäilman laatuun?

Talon teknisen huollon ohella myös asumisella ja elämisellä on suuri vaikutus kodin kuntoon.

”Jos asukas esimerkiksi kokee, että asunnossa on kylmä ja tukkii siksi ilmanvaihtoventtiilejä, voi sillä olla nopeastikin merkitystä koko rakennukseen kertyvän kosteuden kannalta. Tai jos pattereita on peitetty raskailla verhoilla, lämpö ei pääse kankaan läpi vaan imeytyy seinään. Asukkaan omilla toimilla, kuten tuulettamisella, on vaikutusta etenkin vanhemmissa taloissa, joissa on painovoimainen ilmanvaihto,” Asteljoki kertoo.

Jos ongelmia ilmenee, niin asukkaan on toki heti hyvä ottaa yhteyttä huoltoon tai asiakaspalveluumme.

”Me lupaamme reagoida nopeasti”, Asteljoki sanoo.

Pidä huolta vuokra-asuntosi sisäilmasta