Digitalisointi lisää asumismukavuutta ja energiansäästöä

Teköalyllä tehostettu lämpötila- ja kosteusmittaus parantaa SATOn vuokra-asuntojen asumisviihtyisyyttä ja säästää energiaa. Kun tietoa on lisää, voidaan vikoja korjata ennalta ja talojen tehokuormaa tasata.

SATO on viimeisen kolmen vuoden aikana investoinut asuntojensa digitalisointiin asentamalla niihin kattavasti lämpötila- ja kosteusantureita. Antureista saatava data mahdollistaa sekä asumisolosuhteiden optimoinnin että helpottaa häiriötilanteiden ennakointia. Vuoden 2019 loppuun mennessä kaikkiaan 17 000 SATOkodista saatiin antureiden ja tekoälyn avulla tarkempia tietoja, joiden seuranta auttaa myös hillitsemään energiankulutusta ja siitä aiheutuvia kuluja.

SATOn kodeissa lämpötilaa seurataan diginä

”Kyse on digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisestä – joka on yksi SATOn strategisista kehitysohjelmista – sekä tiedolla johtamisesta ja ennakoinnista. Nyt pystymme parhaimmillaan esimerkiksi havaitsemaan vian ja jopa korjaamaan sen ennen kuin se näkyy mitenkään asukkaalle”, sanoo SATOn tekninen johtaja Jari Kanervo.

Käytännössä vaikkapa lämmitysventtiiliin tai kiertovesipumpun oireiluun ja korjaustarpeeseen osataan varautua jo ennen sen hajoamista kokonaan.

”Samalla vältetään turhat, asukasta häiritsevät huoltokäynnit, kun vian laatu saadaan tarkasti selville jo etänä.”

Tekoälyllä talon tavat tutuksi

Kanervon mukaan antureilla saadaan nyt kerättyä vuosittain lähes kaksi miljardia yksittäistä mittaustietoa lämpötilasta ja kosteudesta. Näin valtavan datamäärän analysointi onnistu enää pelkästään ihmisvoimin. Siksi apuun on tullut tekoäly, joka pystyy paitsi säätämään talon lämpötilaa anturitiedon perusteella, myös oppii samalla jatkuvasti lisää asukkaiden käyttäytymisestä.

”Aiemmin olemme esimerkiksi säätäneet arviolta patteriveden lämpötilaa sopivaksi ainoastaan ulkolämpötilan perusteella, emmekä ole tienneet huoneiston lämpötilaa. Tarkemman tiedon avulla tekoäly ennakoi vuodenajan ja käyttötarpeen vaihtelut ja pystyy pitämään lämpötilan mahdollisimman tasaisena.”

Nykyisin tekoäly tekee päätelmiä energiankäytöstä ja kulutustottumuksista talokohtaisesti.

Tulevaisuudessa voidaan Kanervon mukaan todennäköisesti optimoida asumisolosuhteita myös henkilökohtaisten mieltymysten mukaan, kuhunkin huoneistoon erikseen.

Syksyllä 2022 jo 21 000 SATOkodissa on lämpötila-anturi. Lue, mitä asukkaan olisi hyvä tietää anturista ›

Kulut ja päästöt kuriin

Reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen auttaa myös pitämään energiankulutuksen kustannukset kurissa ja vähentämään ympäristövaikutuksia, kun tekoäly oppii tasaamaan talon tehokuormaa.

”Esimerkiksi suuri osa kaukolämmön hinnasta perustuu kiinteistön kuluttamaan maksimitehoon. Tällainen piikki voi tulla vaikkapa silloin, kun kaikki talon asukkaat käyvät samaan aikaan aamusuihkussa. Tekoälyn avulla voidaan optimoida lämmönohjausta ja kohdistaa kulutusta pois huipputehojaksoista. Tasaisempi tehokuormitus vähentää myös kaukolämpöyhtiöiden varavoimaloiden tarvetta ja pienentää siten päästöjä”, Kanervo kertoo.

Fiksu energiankäyttö auttaa SATOa myös hillitsemään kustannuspaineita energian hinnan noustessa.

”Pääasia on, että toimimme ennakoivasti ja pyrimme myös digitalisoinnin keinoin pitämään huolta taloistamme ja hoitamaan asiat yhä nopeammin kuntoon. Tarkempi tieto auttaa kohdistamaan resurssit juuri oikeisiin kohteisiin ja parantamaan siten asukaskokemusta."

Kuvassa vauva kuuntelee tarkkaan, kun äiti lukee Puppe-kirjaa. Linkki vie SATOn vapaisiin vuokra-asuntoihin.