Rahoitus

Monipuolisen rahoituksen avulla luomme kasvua ja hallitsemme riskejä

SATOn rahoitustilanne on hyvä. SATOn rahoituksessa noudatettavat periaatteet on kirjattu hallituksen hyväksymään rahoituspolitiikkaan. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi konsernin omavaraisuusasteelle on asetettu tavoitteeksi vähintään 35 prosentin omavaraisuus laskettuna sijoitusasuntojen käyvälle arvolle. Rahoituspolitiikan mukaisesti kiinteäkorkoisten lainojen osuus kaikista lainoista pyritään pitämään yli 60 prosentissa.

Reaalivakuudettoman omaisuuden osuus iso

Reaalivakuudesta vapaan omaisuuden osuus oli vuoden 2023 lopussa 87,7 prosenttia koko taseesta.

Jatkamme määrätietoisesti rahoitusrakenteen laajentamista. Monipuolinen rahoitus tukee kannattavia asuntoinvestointejamme ja strategisia tavoitteitamme sekä vahvistaa riskien hallintaa.

Luottoluokitus BBB (negatiivisin näkymin)

Parantaakseen rahoituksen saatavuutta sekä laajentaakseen rahoituspohjaa, SATO on hankkinut julkisen luottoluokituksen. Marraskuussa 2022 Standard and Poor's muutti BBB-tason luottoluokituksemme näkymät vakaista negatiivisiksi.

Seniori-ikäinen herra kastelee kukkia parvekkeella

Vihreä rahoitus

Investoi vastuullisesti vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisten vihreiden ja energiatehokkaiden kotien ja kotitalojen rahoitukseen.

Lue lisää