Koteja kaikille kielille ja kulttuureille

Erilaiset asumisen tavat ovat kerrostalojen arkipäivää – ja voivat välillä aiheuttaa hankausta naapurien kesken. SATO kouluttaa henkilöstöä kulttuurien kohtaamiseen ja tarjoaa asukkaille palvelua tasapuolisesti.

Tiiviissä kaupunkiasumisessa naapurit elävät lähellä toisiaan, ja erilaiset asumisen tavat ja kulttuurit kohtaavat tiuhaan. Kulttuurisia yhteentörmäyksiäkin voi syntyä, erityisesti jos yhteistä kieltä ei ole. Kulttuurien kanssakäymisen ymmärtäminen on SATOlle tärkeää, sillä asukaskuntaa on monista eri taustoista.

”Meillä on vuokralla esimerkiksi venäjän-, viron-, somalian- ja arabiankielisiä asukkaita. Haluamme palvella kaikkia parhaalla mahdollisella tavalla, ja siksi opettelemme hyviä toimintatapoja ja viemme niitä asiakkaiden arkeen”, SATOn henkilöstöjohtaja Johanna Koramo (kuvassa yllä) kertoo.

Monikulttuurisuus ja yhteisöllisyys otettiin yhdeksi SATOn toiminnan painopisteistä ja vuoden 2018 SATO-päivien teemaksi. Jotta yhteiselo sujuu, on tärkeää opastaa muista kulttuureista tulevia suomalaisiin asumisen tapoihin ja myös suomalaisesta kulttuurista tulevia ymmärtämään, että on erilaisia tapoja ja kulttuureja.

”Haluamme ennen kaikkea luoda ymmärrystä siitä, että me kaikki olemme kuitenkin erilaisuuksista huolimatta aika samanlaisia ihmisiä – ja yksilöitä riippumatta siitä, mihin ryhmään kuulumme”, Koramo sanoo.

Kohtaaminen ja kunnioitus ratkaisevat

SATO-päivien koulutuksen järjesti kotoutumista ja kansallisuuksien välistä vuorovaikutusta Suomessa tukeva Monik ry yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tutkijan Mazin Yassinin kanssa.

“On todennäköisempää, että kunnioitamme talon sääntöjä, jos kunnioitamme ihmisiä – ja se onnistuu toisiimme tutustumalla”

Yassin tutkii etniseen vähemmistöön kuuluvien nuorten identiteettiä Suomessa ja on pitänyt luentoja kulttuureista ja kulttuurieroista jo 12 vuoden ajan. Hänen mukaansa naapurien toimintatapojen ymmärtäminen on yhä tärkeämpää, kun ihmiset asuvat kerrostaloissa lähellä toisiaan.

Oleellista kulttuurien ymmärtämisessä Yassinin mukaan se, miten ongelmat ratkaistaan ja miten toiset kohdataan. Rinnakkaiseloa helpottaa oivallus, että kaikkien – ei pelkästään maahanmuuttajien – tulee yrittää sopeutua ja kohdata uusia kulttuureita avoimin mielin.

Libyassa syntynyt, Kyproksella kasvanut ja etniseltä taustaltaan sudanilainen Yassin toivoo suomalaiseen asumiseen nimenomaan lisää kohtaamisia naapureiden kanssa.

“On todennäköisempää, että kunnioitamme talon sääntöjä, jos kunnioitamme ihmisiä – ja se onnistuu toisiimme tutustumalla”, hän summaa.

Monikulttuurisuus SATO-päivien teemana

Henkilöstöpäivien koulutukseen osallistui yli 200 SATOn työntekijää. Ideana oli tarjota satolaisille eväät kohdata eri kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita. Päivään sisältyi muun muassa roolipeliharjoitus, jossa kahden vastakkaista arvomaailmaa edustavan ryhmän piti löytää kompromissiratkaisu naapurustossa esiintyviin tyypillisiin haasteisiin, kuten lasten leikkiaikaan pihalla.

”Kulttuureissa haaste syntyy siitä, kun on varma, että on itse oikeassa ja toinen ajattelee samoin itsestään”, Yassin toteaa.

SATO-päivien koulutukseen osallistui yli 200 SATOn työntekijää.

Tehtävä toteutettiin tarkoituksella englanniksi, ei suomeksi, joka oli osallistujien enemmistön äidinkieli. Kielihaasteen ansiosta osallistujat kokivat, miltä tuntuu asioida joka päivä muulla kuin omalla äidinkielellä – ja he saattoivat samaistua Suomeen kotoutuvien ihmisten arkeen.

”Ryhmät löysivät hienosti sopivat sanat ja tavat, joilla vastapuoli voidaan vakuuttaa. Satolaisista huokui aito kiinnostus monikulttuurisuutta kohtaan – se on kulttuurien kohtaamisissa kaikista tärkein asia”, Yassin iloitsee.

Kielihaasteen ansiosta osallistujat kokivat, miltä tuntuu asioida joka päivä muulla kuin omalla äidinkielellä

Luvassa lisää asumista tukevia palveluita

Eri kulttuuri- ja kielitaustoja pyritään huomioimaan SATOssa muun muassa tarjoamalla palvelua eri kielillä. Asiakaspalvelussa on käytössä Túlka-simultaanitulkkauspalvelu, ja asumisneuvonnassa on tarjottu IndCare-kumppanin kautta kielitaitoisia asiakaspalvelijoita, jotka auttavat arjessa asukkaiden omalla äidinkielellä.

Vuonna 2019 SATO käynnistää uutena palveluna naapurikummitoiminnan, jossa naapurit auttavat tuoreita muuttajia kotoutumaan uudelle asuinalueelle.

”Haemme erityisesti arabian- ja somalian- ja venäjänkielentaitoisia naapurikummeja. Kummit toivottavat tervetulleeksi naapurustoon ja neuvovat Suomessa asumiseen liittyviä asioita, kun SATOlle muuttaa uusi asukas, joka ei välttämättä ole asunut pitkään Suomessa,” Koramo kertoo.

Mukana asukkaan arjessa: Lue lisää SATOn vastuullisuudesta »

SATOn oppaasta löydät vinkit vuokra-asumiseen monella kielellä

 

Koti lisätty hakemukseesi!

Siirry hakemukseenPalaa hakutuloksiin