Vastuullisuus­ohjelma

Vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä

Tavoitteenamme vastuullisuusohjelmakaudella 2023–2026 on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä.

Vastuullisuusohjelmamme teemoina ovat kestävää asumista, hyvinvoivat yhteisöt sekä vastuullisesti kannattava liiketoiminta. Ohjelmamme linjaukset linkittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kestävää asumista

Mahdollistamme asukkaillemme vastuullisen tavan asua ja kannustamme heitä kestäviin valintoihin arjessa. Suurimmat ilmastovaikutuksemme aiheutuvat asumisen aikaisesta energiankulutuksesta sekä kotiemme rakennuttamisesta ja korjaamisesta. Ilmastonmuutoksen torjunta ja sopeutuminen ovat vastuullisuustyömme keskiössä: parannamme kotien energiatehokkuutta ja lisäämme päästöttömän energian osuutta kokonaiskulutuksesta.

SATO on hiilineutraali vuoden 2030 loppuun mennessä käytönaikaisen energiankulutuksen osalta.

Edistämme kiertotaloutta sekä luonnon monimuotoisuutta toiminnassamme.

Hyvinvoivat yhteisöt

Meille SATOssa sosiaalinen vastuu tarkoittaa, että huolehdimme omasta henkilöstöstämme sekä heidän työhyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan, työterveydestä ja turvallisuudesta, osaamisesta sekä tasa arvosta ja syrjimättömyydestä. Se on myös vastuuta meidän asiakkaistamme ja heidän viihtyvyydestään ja hyvinvoinnistaan terveellisissä ja turvallisissa asuinympäristöissä.

Edistämme monimuotoisuutta ja pyrimme vähentämään eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Tarjoamme asiakkaillemme merkityksellistä asumista ja luomme yhdessä heidän kanssaan viihtyisiä, hyvinvointia edistäviä asuinympäristöjä.

Vastuullisesti kannattava

Hyvä hallinto ja taloudellinen vastuu tarkoittavat meille SATOssa huolehtimista kannattavasta liiketoiminnasta pitkäjänteisesti, läpinäkyvästi ja kestävästi. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa panostuksemme vastuullisuustyöhön ja asukkaidemme hyvinvointia edistävien asuinympäristöjen luomiseen.

SATOn vastuullisen liiketoiminnan perustana ovat yhteiset pelisäännöt, kotitalojemme huolellinen ja ennakoiva ylläpito, pitkäaikainen omistajuus sekä korkea asiakastyytyväisyys. Vastuullisuus on meille käytännön tekoja, jotka näkyvät kaikessa toiminnassamme.