Osaomistusasukkaan tietopankki

SATOn osaomistusasunnot ovat joustava vaihtoehto, jossa pääsee pienellä sijoituksella kiinni omaan kotiin. Asunnon kokonaishinta sovitaan ostohetkellä eivätkä osaomistusaikana markkinoilla tapahtuvat hintavaihtelut vaikuta loppuhintaan. Osaomistusaikana omaa omistusosuutta on mahdollista lisätä tai asunnosta voi luopua. Osaomistusaikana asuminen perustuu vuokrasopimukseen.

SATO ei toistaiseksi rakennuta uusia osaomistusasuntoja.

Lisäosuuksien ostaminen

Omistusosuutta voi lisätä asumisaikana. Osassa osaomistuasuntoja lisäosuuksien ostoajankohdat on määritelty osakassopimuksessa. Muissa osaomistusasunnoissa lisäosuuksia voi ostaa kerran vuodessa aina 49 %:iin asti. Korkotukilaina-ajan päätyttyä asunnon voi ostaa kokonaan omaksi.

Ostohinta on määritelty osaomistuksen ostohetkellä, eikä se muutu asumisaikana.

Osaomistusasunnosta luopuminen

Jos osaomistusasunnosta haluaa luopua ennen osaomistuskauden päättymistä, osuuden voi myydä enimmäismyyntihinnalla tai voit ilmoittaa myyntihalukkuudestasi SATOlle. SATOlla on osuuden takaisinostovelvollisuus.

Kun osaomistusosuus myydään toiselle henkilölle on kyse ns. edelleenluovutuskaupasta. Asunnon myyntihinta on asunnon alkuperäinen kauppahinta rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna (alkuperäinen kauppahinta * loppuindeksi / alkuindeksi).

 1. Asunnon ostaja täyttää osaomistusasuntohakemuksen, johon on liitetty tulo- ja varallisuustiedot. Hakemuksessa tulee ilmetä ostettavan asunnon tarkka osoite.
 2. Hakemus toimitetaan SATOlle. SATO lähettää edelleenluovutuksen hyväksymispäätöksen sekä ostajalle että myyjälle sekä tiedon kauppahinnasta.
 3. Myyjä tai ostaja toimittaa 3 kpl kauppakirjoja täytettynä ja allekirjoitettuna sekä osakas- että vuokrasopimuksen siirtolausekkeineen (myyjä tekee) SATOon.
 4. Kauppakirjat ja sopimukset käsitellään ja vahvistetaan SATOssa. Ostajalle ja myyjälle toimitetaan omat dokumentit.
 5. Myyjältä peritään hinnaston mukainen palvelumaksu.

Kun osaomistusosuus myydään takaisin SATOlle on kyse ns. takaisinlunastuskaupasta.Takaisinlunastusvaatimuksen esittämisen jälkeen osaomistaja ei voi enää itse myydä osuuttaan.

 1. Osaomistaja täyttää takaisinlunastusvaatimuksen ja lähettää sen SATOon.
 2. Isännöitsijä tarkistaa asunnon kunnon yhdessä sovittuna ajankohtana.
 3. Kuntotarkistuksen jälkeen SATO lähettää kauppakirjat osaomistajalle allekirjoitettaviksi.
 4. Kun kauppakirjat on vahvistettu ja huoneisto luovutettu SATOlle, SATO maksaa osaomistajalle enimmäismyyntihinnan, josta vähennetään
 • mahdolliset vuokrarästit
 • mahdolliset korjaus-/siivouskustannukset ym.
 1. Vuokravastuu sekä asunnon käyttöoikeus on voimassa irtsanomisajan loppuun asti. Tämän jälkeen asunnon tulee olla tyhjä.

Osaomistuksen väliaikainen luovuttaminen

Osaomistajalla on perustelluista syistä oikeus luovuttaa asuntonsa väliaikaisesti toisen käytettäväksi enintään kahden vuoden ajaksi. Tällaisia syitä voi olla esim. opiskelu toisella paikkakunnalla.

Väliaikaisesta luovutuksesta on lähetettävä ilmoituslomake SATOon viimeistään kuukautta ennen huoneiston luovutusta. Ilmoitus käsitellään SATOssa ja osaomistajaan otetaan yhteyttä, mikäli väliaikaista luovutusta ei hyväksytä.

Mikäli huoneiston väliaikaisen luovutuksen kesto muuttuu, on siitä ilmoitettava SATOon.