Meidän yhteinen tila – jakamistalouden trendi luo yhteisiä olohuoneita

Julkaistu

11.9.2017

Kirjoittaja

Eveliina Salomaa

Kuvat

Heikki Rossi

Koti on vastaus oman tilan kaipuuseen. Kotona voi lauleskella rauhassa, kulkea sukkasillaan ja olla oma itsensä. Yksinasuja saattaa kuitenkin kaivata ympärilleen yhteisöä. SATO StudioKodit ovat uuden sukupolven asumismuoto, jossa on sekä omaa että ja paljon yhteistä tilaa.

Yhteisöllisyyden tunne syntyy erilaisissa tiloissa, joissa ihmiset voivat kohdata toisensa.

”Tilat voivat joko luoda seiniä ihmisten välille tai tuoda heidät yhteen”, toteaa tekniikan tohtori Kaisa Airo, joka opettaa työympäristöjohtamista Laurean Ammattikorkeakoulussa.

SATO StudioKotien yhteiset tilat mahdollistavat spontaanit illanvietot ja yhteisön syntymisen.

Rennosti yhteisillä pelisäännöillä

Yhteiset, jaettavat tilat, kuten kerhohuoneet, oleskelutilat ja saunat, ovat kodin jatke. Niissä ollaan kuin kotona, mutta kaikkien yhteisillä ehdoilla. Tilojen käyttöä helpottavat yhteiset pelisäännöt, kunhan niitä ei ole liikaa. Ylimääräiset säännöt hankaloittavat rentoa tilankäyttöä.

”Esimerkiksi kenkien pois ottaminen tilaan saapuessa rentouttaa ilmapiiriä”, Airo kertoo.

Yhteiskäyttötilojen tärkein piirre on avoimuus ja saavutettavuus. Kaikilla on oltavat samat mahdollisuudet käyttää tilaa. Lukitut ovet tai piilossa olevat sijainnit sulkevat tilat pois jokapäiväiseltä elämältä, koska niihin ei törmää luonnostaan.

Tilan omistajuudesta tilan jakamiseen

Jakamistaloudesta tuttu ajatus hyödykkeiden ja tavaroiden jakamisesta näkyy yhteisöllisen rakentamisen trendissä. Kaupungeissa asunnot ovat tiiviimpiä ja siten osa kotiin kuuluvista tiloista on siirtynyt yhteiskäytön piiriin. Kerrostaloissa on totuttu jakamaan sauna ja pesula, nyt SATOn StudioKodeissa jaetaan myös iso olohuone. Tilankäyttösuunnitelulla voidaan ohjailla tunnelmaa ja toimintaa.

”Tilasuunnittelussa mietitään, voiko tilassa makoilla, työskennellä pöydän ääressä tai viettää aikaa isolla porukalla. Kaikuvat, isot tilat eivät houkuttele oleskelemaan.”

Yhteisöllisen rakentamisen trendi on ekologinen, sillä samalla energialla voidaan rakentaa tiloja, joista yhä useampi hyötyy. Vajaakäytöllä olevat tilat tulevat ajan myötä kalliiksi, eivätkä ne palvele asukkaita.

Airo toteaa, että yhteisten tilojen käyttöä ohjaa usein kokemus tilanomistajuudesta.

”Jos tilan voi tuntea omakseen, on sen käyttö luontevaa ja rentoa."

Onkin tilan käyttäjien vastuulla luoda sellainen ilmapiiri, että kaikki halukkaat ovat sinne tervetulleita. Ryhmään on helpointa liittyä, jos sen tekee heti kun on muuttanut uutena taloon.

”Tilan tunnelma syntyy ihmisistä”, Airo summaa.