Lähipiiriliiketoimen ilmoittaminen

SATO Oyj:n IFRS-tilinpäätösstandardien (IAS 24, IAS 28, IFRS 10 ja IFRS 11) mukaisia johtohenkilöitä ja lähipiiriyhteisöjen edustajia pyydetään noudattamaan SATO Oyj:n lähipiiriohjetta.

Lähipiiriyhteisöjen edustajien ja johtohenkilöiden tulee ilmoittaa SATO Oyj:lle hyväksyttäväksi SATO-konserniyhtiöiden ja lähipiirin välinen liiketoimi hyvissä ajoin ennen liiketoimen toteuttamista.

Ilmoitetun lähipiiritoimen hyväksymisestä päättää
• SATO Oyj:n hallitus, mikäli kyseessä on merkittävä lähipiiritoimi.
• SATO Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai talousjohtaja, mikäli kyseessä on SATOn säännölliseen liiketoimintaan kuuluva tai merkitykseltään pieni, arvoltaan alle 10.000 euron arvoinen lähipiiritoimi.
Mikäli hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja talousjohtaja tai hänen lähipiiriinsä kuuluva yhteisö tai perheenjäsen on osapuolena liiketoimessa, SATO Oyj:n hallitus päättää liiketoimen hyväksymisestä.

Ilmoituksen on sisällettävä kuvaus lähipiiriliiketoimesta, sen arvosta ja luonteesta sekä sellaiset liiketoimeen liittyvät tiedot, jotka ovat tarpeen SATO Oyj:n taloudellisen aseman arvioimisen kannalta. Ilmoituksen tulee sisältää myös tieto liiketoimen osapuolista ja suunnitellusta toteutusajankohdasta sekä ilmoittajan yhteystiedot.

Vapaamuotoinen ilmoitus pyydetään lähettämään SATOn Compliance Officerille suojattuna sähköpostina osoitteeseen lakiasiat@sato.fi.