Liiketapaohje

SATOn tavoitteena on pitkäjänteinen kannattava liiketoiminta, joka perustuu eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Tämä liiketapaohje yhdessä SATOn arvojen ja johtamiskulttuurin kanssa muodostavat kehyksen yhtiön toimintatavalle ja korostavat sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan.

Suhtaudumme intohimoisesti tehtäväämme osaltamme kantaa vastuuta vuokra-asuntojen tarjoamisesta niitä tarvitseville ihmisille. Uudistumme asiakkaamme parhaaksi.

Kun kohtaamme haasteita päivittäisessä työssämme, muistamme, että lakien noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen toimintatapa ovat liiketoimintamme ja menestyksemme kulmakiviä.

Kohtuullinen vieraanvaraisuus SATOssa

Kun haluat huomioida satolaisia, tutustu ensin kohtuullisen vieraanvaraisuuden ohjeisiimme.

Lue lisää

Liiketapaohjeen noudattaminen

Tämä liiketapaohje on jaettu jokaiselle SATOn työntekijälle ja se on nähtävillä SATOn internet- ja intranetsivuilla. Lisäksi siitä järjestetään säännöllisesti koulutusta henkilöstölle ja uusien työntekijöiden perehdytys sisältää tutustumisen tähän liiketapaohjeeseen.

Lakien, tämän liiketapaohjeen tai muiden yrityksen sääntöjen vastainen toiminta voi johtaa kurinpitotoimiin. Mahdolliset seuraamukset vaihtelevat huomautuksesta irtisanomiseen.

SATOn henkilökunta on velvollinen noudattamaan tätä liiketapaohjetta.

Tummatukkainen mies harmaassa t-paidassa istuu keittiön pöydän ääressä ja katsoo tablettia.

Raportoi väärinkäytöksestä

Pyrimme ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa yhtiössämme ja sen liiketoiminnassa. Pidämme arvossa rehellisyyttä ja kaikkien sidosryhmiemme kunnioitusta.

Sinulla on mahdollisuus hyödyntää whistleblowing-kanavaamme ja ilmoittaa epäilemästäsi väärinkäytöksestä tai asiasta, joka ei mielestäsi noudata yhtiömme arvoja ja käytäntöjä.

Lue lisää