Investoinnit, kiinteistökehitys ja rakennuttaminen

Lisää koteja korkean kysynnän alueille

Asuntotarjonnan määrällä ja laadulla on suuri vaikutus kaupungistumiskehityksen onnistumiselle ja kaupunkien elinvoimaisuudelle. Kehitämme tarjontaamme investoimalla, realisoimalla ja korjaamalla.

Investointitoiminnalla luodaan edellytykset kasvulle. Hankimme ja rakennutamme omistukseemme sekä kokonaisia kerrostaloja että yksittäisiä asuntoja pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Panostamme myös infrastruktuuriin esimerkiksi tonttihankinnoilla, kaavakehityksellä, kunnallistekniikan investoinneilla ja maaperän puhdistamisella.

Realisoimme ne asunnot, jotka eivät pitkällä tähtäimellä vastaa strategiaamme. Myytävät asunnot valitaan pääasiassa sijainnin, koon tai kunnon perusteella.

Katse tulevaisuuteen

Kaavakehityksellä luomme reunaehtoja tulevaisuuden asuntorakentamiselle. Kehitysprojektit ovat pitkäkestoisia ja niihin osallistuu laaja joukko viranomaisia, kumppaneita, alueen asukkaita ja muita sidosryhmiä. Tavoitteena on löytää yhteinen visio alueen toteuttamisesta ja työskennellä yhdessä sen saavuttamiseksi.

SATOn vahvuutena on oma maa-alue- ja tonttivaranto sekä pitkä kokemus kiinteistökehityksestä, joilla luomme jatkuvuutta asuntotarjonnan lisäämiselle.

Myös täydennysrakentamisella on merkittävä rooli SATOn kiinteistökehityksessä. Uusien asuntojen tuottaminen valmiiseen kaupunkirakenteeseen hyödyttää paitsi alueen palveluita, myös ympäristöä. Naapuruston asukasluvun kasvaessa palveluiden ja joukkoliikenteen käyttö kasvavat. Ja kun infrastruktuuri on jo olemassa, varsinaisen rakentamisen päästöt ovat pienemmät.

Viihtyisiä kotitaloja ja monimuotoisia naapurustoja

Kaupunkien ja niiden asukasmäärän kasvaessa toiveet asumiselle monipuolistuvat. Asiakastarpeiden tunnistaminen on helpointa uusia koteja tai korjaustoimia suunniteltaessa. Samalla voidaan tehostaa asumisen energiankulutusta.

SATO rakennuttaa uudet SATO VuokraKodit itse tai ostaa uusia asuntoja avaimet käteen -periaatteella urakoitsijoilta. Kun teemme uudistuotannon käynnistämispäätöksen, arvioimme, mitkä asunnot soveltuvat vuokra-asunnoiksi, mitkä SATO JoustoKodeiksi ja mitkä myydään valmistumisen jälkeen omistusasunnoiksi.

Ohjaamalla SATO VuokraKotien suunnittelua itse voimme hyödyntää vuosikymmenten aikana kertynyttä ymmärrystämme siitä, millaisissa asunnoissa asiakkaamme haluavat asua sekä miten asuntojen arvo ja käytettävyys säilyvät ajan kuluessa.

Kotikaupungeissamme vuokra-asuntojen kysyntä painottuu pieniin asuntoihin. Asuntojen materiaaleilta vaaditaan kestävyyttä ja helppohoitoisuutta ja kodeilta itseltään houkuttelevia ominaisuuksia, kuten lasitetut parvekkeet, talon henkeen sopiva värimaailma ja asunnon toimivuus.

SATOlle on myönnetty Design from Finland -merkki osoituksena suomalaisesta suunnittelusta. Uusissa SATOkodeissa hyödynnetään itsesuunnittelemiamme kiintokalusteita, esimerkiksi KIDE-kylpyhuonemallistoa. KIDE-malliston ja muiden suunnittelemiemme kalusteiden valmistajat ovat saaneet myös Avainlippu-merkin.

Korjaustoiminnalla ylläpitoa ja laadun parantamista

SATO peruskorjaa vuokra-asuntojaan ja kiinteistöjään elinkaariperiaatteiden mukaisesti, lisätäkseen asumisviihtyvyyttä ja asukkaiden mahdollisuuksia vastuullisiin valintoihin.