Vaikutukset ympäristöön ja sidosryhmiin

SATOkoti luo turvaa asukkaille

SATO on pitkäjänteinen, ammattimaisesti toimiva ja luotettava vuokranantaja. Monipuolinen vuokra-asuntotarjontamme palvelee asiakkaita muuttuvissa elämäntilanteissa ja mahdollistaa elinikäisen asumisen. Seuraamme asiakkaidemme kokemusta palvelun laadusta eri palvelutilanteissa, ja pyrimme osallistamaan asiakkaitamme yhteistyöhön asukasviihtyvyyden edistämiseksi. Vuokrasuhteissa noudatamme Hyvä vuokratapa -ohjetta, jonka Vuokralaiset VKL ry, Suomen Vuokranantajat SVA, Suomen Kiinteistöliitto ja RAKLI ry ovat yhteistyössä laatineet.

Asunnoissamme asuu noin 45 000 asukasta, joiden asumisesta huolehdimme päivittäin yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. Asiakastarpeiden ymmärtämiseksi tutkimme trendejä ja selvitämme asiakkaidemme arvostuksia kehittääksemme palveluitamme ja laajentaaksemme palvelutarjontaa niitä vastaaviksi. Lisäksi, auttaaksemme tilapäisissä vaikeuksissa olevia asukkaitamme, meillä työskentelee joukko asumisneuvojia.

Käytössämme on yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa henkilö- ja maksukäyttäytymiseen liittyvää tietoa asiakassuhteen hoitamista varten ja siksi niiden käsittelyssä noudatetaan erityistä tarkkuutta. Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja ennalta ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti nimettyjen henkilöiden toimesta. Tietosuojakäytännöstä on sisäinen ohje.

Viestimme avoimesti ja puhumme rohkeasti myös vaikeista asioista asiakaskokemuksen parantamiseksi. Aktiivisista asukkaista palkitaan vuosittain yksi Vuoden asiakas -kunniamaininnalla.

Merkityksellinen työ

Osaava ja yhteisille tavoitteille omistautunut henkilöstö on tärkeässä roolissa tavoitteidemme saavuttamisessa. Merkityksellinen työ, avoin ja innostava yrityskulttuuri sekä työhyvinvointi heijastuvat suoraan asiakaskokemukseen ja päinvastoin. Seuraamme henkilöstömme tyytyväisyyttä henkilöstötyytyväisyystutkimuksella ja kehityskeskusteluissa.

Liiketapaohjeemme (Code of Conduct) määrittelee SATOn ja satolaisten toimintatavat.

Yli 50 SATO talomestaria

Talomestareiden vastuulla on asuntojen ja talojen kiinteistötekniset työt. Tavoittelemme talomestari-toimintamallilla entistä parempaa asiakaskokemusta ja tehokkaampaa ylläpitoa. Asiakkaamme ovat antaneet talomestarien toiminnasta hyvää palautetta ja tämä näkyy myös hieman parempana asukastyytyväisyytenä (NPS) niissä kohteissamme, jossa on talomestari.

Työtä toimitusketjulle

SATOn liiketoimintamalli perustuu laajaan toimittajaverkostoon. Toimintamme työllisyysvaikutus verkostossa on noin 2 900 henkilötyövuotta (2021). Vuonna 2016 kehitimme työllistävän vaikutuksemme arviointia kattamaan kaikki investoinnit, ylläpidon ja kunnossapidon palvelut sekä muut ostopalvelut. Arvioinnissa otettiin huomioon välittömän työllistävän vaikutuksen lisäksi myös välillisiä työllistäviä vaikutuksia. Esim. uudistuotannossa ja peruskorjauksissa rakennustyömaan välittömien vaikutusten lisäksi otettiin huomioon välillisiä vaikutuksia esim. rakennustuoteteollisuudessa ja rakentamisen palveluissa.

Valitsemme verkostoomme toimittajia, jotka pystyvät tuottamaan arvoa ja hyvän asiakaskokemuksen asiakkaillemme. Varmistamme, että toimittajalla on riittävä kapasiteetti ja kyky saavuttaa laatu- ja aikatavoitteet sekä oikeanlainen palveluasenne. Vastuulliset toimintatavat työympäristö- ja -turvallisuusasioissa sekä ympäristövastuun osalta on oltava kunnossa. Harmaan talouden torjumiseksi hyväksymme palveluntuottajiksi vain tilaajavastuu.fi:n "Luotettava kumppani" -palveluun rekisteröidyt yritykset.

Työturvallisuus SATOn tilaamien talojen ja peruskorjauskohteiden työmailla on ensikädessä urakoitsijoiden vastuulla, jota kehitämme kuitenkin yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Valvomme työturvallisuuskäytäntöjen noudattamista ja seuraamme tapaturmataajuutta. Tavoitteena on, ettei tapaturmia tapahtuisi.

Ympäristöä kunnioittaen

Uudiskohteiden investoinnit tehdään pääsääntöisesti hyvien liikenneyhteyksien varrelle, mikä pienentää käytön aikaista ympäristökuormitusta. Monitoroimme jatkuvasti kiinteistöjemme asumisaikaista energiankulutusta kulutuksen vähentämismahdollisuuksien löytämiseksi ja tarpeellisten toimenpiteiden käynnistämiseksi.

Olemme jäseniä Green Building Council Finlandissa ja aktiivisesti mukana järjestön eri toimikunnissa. Olemme myös mukana Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit-verkostossa.

Läpinäkyvä raportointi ja huolellinen riskien hallinta

Sijoittajillemme haluamme olla kilpailukykyinen vastuullisesti hoidettu sijoituskohde. Viestimme ja raportoimme toiminnastamme läpinäkyvästi kansainvälisten tilinpäätösstandardien, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja vastuullisuusraportoinnin GRI-viitekehyksen mukaisesti. Osallistuimme vuonna 2021 seitsemättä kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun, jossa saimme kolme tähteä, asteikolla yhdestä viiteen mitattuna. GRESBissä SATOn vahvuuksiksi nousivat riskienhallinta, asukastyytyväisyys ja yhteisöllisyys, sidosryhmien sitouttaminen sekä seurannan kattavuus sekä läpinäkyvyys toimintaperiaatteissa ja raportoinnissa.

SATOn riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden sekä yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Ylin vastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella, joka päättää riskienhallinnan tavoitteista ja seuraa keskeisiä riskejä. Riskienhallinta on osa SATOn strategiaprosessia, toiminnan ohjausta ja liiketoimintaprosesseja.

Vuonna 2021 laadimme TCFD-viitekehyksen mukaisesti ilmastoskenaarioiden analyysin ilmastoriskien mahdollisuuksista ja uhista kahden ja neljän asteen vaihtoehdoissa.

Yhteiskunnan hyväksi

Osallistumme asumisen ja kiinteistöalan kehittämiseen alan järjestöissä. RAKLI ry:ssä SATOlla on edustus hallituksessa, asunto-toimialan johtoryhmässä ja useassa toimikunnassa. SATOlla on edustus myös Suomen Asuntoliitto ry:n ja Asuntoreformiyhdistys ry:n hallituksissa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä ja edustettuna sen hallintoelimissä SATO kartoittaa Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän tarpeita asumiselle ja on mukana vaikuttamassa uusien vuokra-asuntojen rakentamisedellytyksien parantamiseksi.

Olemme mukana yritysvastuuverkosto FIBSissä ja huolehdimme osaltamme harmaan talouden torjunnasta.

SATO tekee vuosittain joululahjoituksen valitsemalleen kohteelle, joka pääsääntöisesti tukee lapsia ja lapsiperheitä tai asunnottomia.