Olennaisuusanalyysi

Olennaisuus vastuullisuustyön perustana

Vastuullisuustyötämme ohjaavat SATOn strategia, vastuullisuuspolitiikka ja teemat, jotka olemme arvioineet olennaisiksi sidosryhmien kanssa käydyn dialogin perusteella.

Kaupungistuminen lisää vuokra-asuntojen tarvetta kasvukeskuksissa. Haluamme asuntotarjonnallamme olla kaupungistumisen mahdollistaja, joka vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittymiseen. Tuemme asiakkaidemme hyvinvointia tarjoamalla turvallista asumista. SATO-kodeissa asuu noin 50 000 henkilöä, joiden hyvän asumisen toteuttamiseen osallistuu oman henkilöstömme lisäksi merkittävä määrä yhteistyökumppaneita.

Olennaiset asiat tunnistettu

Käymme avointa keskustelua sidosryhmiemme kanssa toimintamme vaikutusten ja niiden merkittävyyden tunnistamiseksi. Syksyllä 2018 päivitimme SATOn vastuullisuuden olennaisuusanalyysin. Toteutimme laajan sidosryhmäkyselyn, jossa kartoitettiin kullekin sidosryhmälle olennaisimmat näkökohdat liiketoiminnassamme. Eri sidosryhmien edustajat toivat dialogissa esiin asiat, jotka liiketoiminnassamme tulisi liittää vastuullisuuteen.

Asiakkaillemme ja henkilöstölle kysely toteutettiin verkkolomakkeella, johon osallistui yli 800 henkilöä. Lisäksi muita pääsidosryhmiemme edustajia haastateltiin SATOsta riippumattoman kumppanin toimesta. SATOn johto arvioi dialogissa esiin nousseet teemat liiketoimintavaikutusten perusteella, ja tuloksena tunnistettiin neljä pääteemaa ja 11 olennaista näkökohtaa.

Olennaisuusmatriisi

Koti lisätty hakemukseesi!

Siirry hakemukseenPalaa hakutuloksiin