SATOn talojen järjestyssäännöt

Kaupungeissa ja kerrostaloissa asutaan lähellä toisia. Kotitalon viihtyisyyteen vaikuttaa tosi paljon se, että arkinen yhteiselo sujuu naapureiden kesken. Muistathan siis, että olet itsekin naapuri ja huomioi talosi muut asukkaat.

SATOn talojen yleisten järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää kaikkien asukkaiden turvallisuutta ja viihtymistä omassa kotitalossa. Talon ilmapiiriin ja viihtyisyyteen vaikuttaa merkittävästi se, että arkinen yhteiselo sujuu naapureiden kesken. Olet erinomainen naapuri, kun otat kodissasi, yhteisissä tiloissa ja pihoilla huomioon muut asukkaat, etkä tarpeettomasti häiritse talon asumisrauhaa.

Kaikilla asukkailla on velvollisuus tutustua järjestyssääntöihin. Kerrothan järjestyssäännöistä perheenjäsenillesi ja vieraillesi, sillä myös heidän tulee toimia talon sääntöjen mukaisesti, ja heidän toimintansa on sinun vastuullasi.

Järjestyssääntöjen lisäksi talossa ja pihalla ovat voimassa laissa, asetuksissa ja vuokrasopimuksessasi mainitut määräykset.

Yörauha

SATOn taloissa on yörauha klo 22 – 07 eli iltakymmenestä aamuseitsemään.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet ovat lukossa yleensä klo 21 – 07. Jos kuljet lukitusta ovesta, sulje se huolellisesti jälkeesi.

Kulje yhteisissä tiloissa metelöimättä ja pidä ympäristösi siistinä. Turha oleskelu kaikissa yhteistiloissa on kielletty.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Porraskäytävissä ja kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään tavaroita, kuten kynnysmattoja, lastenvaunuja, polkupyöriä tms. Noudata aina paloturvallisuussäännöksiä palovaarallisten aineiden säilytyksessä.

Yhteiset tilat, esim. ulkoiluvälinevarastot, talopesulat sekä kuivaushuoneet on tarkoitettu vain asukkaiden omaan käyttöön.

Kysy kilpien ja mainosten kiinnittämiseen erillinen lupa SATOlta.

Asunnot

Älä aiheuta häiriötä naapureillesi. Vältä melua aiheuttavia toimia erityisesti yörauhan aikaan klo 22 – 07. Asunnoissa, parvekkeilla tai muissa kiinteistön tiloissa ei saa muulloinkaan aiheuttaa melua, tärinää, hajua tai muita ärsykkeitä, jotka jatkuvasti ja kohtuuttomasti häiritsevät naapureita.

Asuntoja on hoidettava huolellisesti. Asuntoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. Wc- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa ruoantähteitä tai muita jätteitä, jotka saattavat tukkia ja/tai vaurioittaa niitä.

Ilmoitathan naapureille hyvissä ajoin etukäteen, jos järjestät kodissasi juhlat tai teet remonttia, joista aiheutuu normaalia lujempaa ääntä. Varmista ilmoituksesta huolimatta, ettet häiritse kohtuuttomasti naapureita.

Parveke, terassi ja asuntopiha

Asukkaan tulee huolehtia myös parvekkeen siisteydestä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Omalla parvekkeella saa grillata vain sähkögrillillä paloturvallisuus ja naapurit huomioiden. Kukka-astiat on parvekkeilla sijoitettava parvekkeen reunan sisäpuolelle. Parveketilaan tai vastaavaan ei saa kerätä ympäristöä häiritsevää varastoitavaa tavaraa eikä parvekkeelta saa heittää tupakantumppeja tai muuta tavaraa. Antennien yms. asentaminen on sallittua vain yhtiön luvalla.

Tupakointi

Tupakointi on kielletty huoneistojen sisätiloissa ja asukkaiden käytössä olevissa yhteisissä sisätiloissa, yhteisillä parvekkeilla sekä lasten leikkialueilla. Laita tupakantumpit niille varattuihin astioihin.

Savuttomassa talossa tupakointi on kielletty myös huoneistoparvekkeilla ja -pihoilla. Savuttomassa talossa tupakointi on sallittu ainoastaan tupakointipaikalla, mikäli tontille on erikseen osoitettu tupakointipaikka.

Ulkoalueet

Pidä ympäristösi siistinä. Pihan istutuksia, nurmikkoa, pihakalusteita tai leikkivälineitä ei saa vahingoittaa. Kunnioita yörauhaa myös SATOn talojen pihoilla.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Noudata myös jätteiden lajittelumääräyksiä. Muiden kuin talousjätteiden (esim. vanhojen huonekalujen) poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä kuntien niille varaamille paikoille.

Näiden sääntöjen rikkomisesta SATOlle tai taloyhtiölle aiheutuneet lisäkulut veloitetaan kulut aiheuttaneelta asukkaalta. Tällaisia tapauksia voivat olla mm. huonekalujen tai ongelmajätteen jättäminen jätepisteeseen sekä jätepisteen sotkeminen tai muu ilkivalta.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvoilla ei saa tarpeettomasti ajaa piha-alueelle. Mikäli pihalle ajaminen on poikkeustilanteessa välttämätöntä, tulee ajonopeuden olla tällöin erityisen alhainen.

Pysäköinti pelastusteille on kiellettyä samoin kuin auton tarpeeton joutokäynti.

Vieraspaikat on varattu asukkaiden vieraille tilapäiseen pysäköintiin, ei asukkaiden omien autojen jatkuvaan pysäköintiin. Autopaikkaa ei saa käyttää muuhun kuin rekisterissä olevan moottoriajoneuvon paikoittamiseen.

Lämpöpistokkeisiin ei saa jättää irrallisia sähköjohtoja.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuissa paikoissa, yleensä mattotelineen luona. Vaatteiden ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittua huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella, huoneistopihoilla sekä niille varatuilla paikoilla.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ja huoneistopihojen ulkopuolella lemmikkieläimet on aina pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta, tonttia tai talon yhteisiä tiloja.

Lemmikit on vietävä tarpeilleen piha-alueen ulkopuolelle. Eläinten ulkoiluttaminen on kiellettyä ilman valvojaa, piha-alueella sekä lasten leikkeihin varatuilla paikoilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä.

Asukkaan tulee huolehtia, ettei lemmikin ääntely (esim. koiran haukunta) jatkuvasti ja kohtuuttomasti häiritse naapureita.

Asukkaan ilmoitusvelvollisuus

Jos havaitset asunnossasi tai talossa vian, esimerkiksi vesivuodon, velvollisuutesi on ilmoittaa siitä viipymättä SATOon. Ilmoita SATOlle havaitsemasi ilkivalta tai järjestyssääntöjen rikkominen mieluiten kirjallisesti. Muutos- tai korjaustöitä tehtäessä on informoitava palvelupäällikköä/isännöitsijää sekä huomioitava, että melua tai häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21:tä.

Muuttoilmoitus

Asukas- ja asiakastietojen ylläpitämiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle ja kiinteistönhuoltoyhtiöön sekä kotikuntalain mukaisesti maistraatille.

Määräysten rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen purkamisen. Talossa asumiseen liittyvä rikollinen tai muu lainvastainen toiminta esim. omaisuusrikokset saattavat aiheuttaa vuokrasopimuksen päättämisen sekä mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden.

Sääntöjen muuttaminen

Kotitalosi asukaskokous tai yhtiökokous voi muuttaa näitä järjestyssääntöjä tai laatia talolle omat järjestyssäännöt. Talokohtaiset järjestyssäännöt eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa lakien, asetusten tai vuokrasopimusten määräysten kanssa, ja niiden on oltava näkyvästi esillä kaikille asukkaille.

Kun talossa on muitakin kuin SATOn asuntoja

Kotitalossasi voi olla muitakin kuin SATOn omistamia asuntoja ja talon asioista saattaa vastata esimerkiksi asunto-osakeyhtiön edustaja. Jos haluat jutella järjestyssäännöistä tai ilmoittaa rikkomuksista, ajantasaiset yhteystiedot löydät oman porraskäytäväsi ilmoitustaululta.

Kotona